Navigacija

HOH49 - Separacioni procesi u petrohemijskoj industriji

Specifikacija predmeta
Naziv Separacioni procesi u petrohemijskoj industriji
Akronim HOH49
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom 120 ESPB Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Sticanje znanja iz oblasti separacionih procesa i njihove primene u petrohemijskoj industriji.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Na osnovu znanja stečenih u okviru ovog predmeta studenti su sposobni sa samostalno dimenzionišu uređaje i rešavaju jednostavnije probleme u oblasti separacionih procesa u petrohemijskoj industriji.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Vrste i izbor odgovarajućeg separacionog procesa; Termodinamika separacionih procesa i termodinamički modeli; Jednostepene separacije; Destilacija binarnih smeša; Apsorpcija; Ekstrakcija; Aproksimativane metode za višekomponentne višestepene separacije; Striperi; Adsorpcija; Membranske separacije u petrohemijskoj industriji; Natkritična ekstrakcija.
  Sadržaj praktične nastave U toku izvođenja praktične nastave biće dimenzionisani uređaji i rešavani problemi iz sledećih oblasti: Vrste i izbor odgovarajućeg separacionog procesa; Termodinamika separacionih procesa i termodinamički modeli; Jednostepene separacije; Destilacija binarnih smeša; Apsorpcija; Ekstrakcija; Aproksimativane metode za višekomponentne višestepene separacije; Striperi; Adsorpcija.
  Literatura
  1. Priručnik za dimenzionisanje uređaja kemijske procesne industrije. E. Beer, Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, drugo izdanje, Zagreb 1994.
  2. Separation Process Principles. J.D. Seader, E.J. Henley. John Wiley Sec. Ed. 2006.
  3. Product and Process Design Principles: Synthesis, Analysis and Evaluation. W.D. Seider, J.D. Seider, D.R. Lewin. John Wiley 2004.
  4. Equilibrium Staged Separations. P.C. Wankat. Elsevier 1988.
  5. Handbook of Separation Techniques for Chemical Engineers. P.A. Schweitzer. Mc Graw-Hill 1979.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1 0
  Metode izvođenja nastave Teorijska i praktična nastava (dimenzionisanje uređaja za separacije). Konsultacije.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 40
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 40
  Seminari