Navigacija

14TET314 - Konstrukcija odeće

Specifikacija predmeta
Naziv Konstrukcija odeće
Akronim 14TET314
Studijski program Tekstilna tehnologija
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Nema Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je savladavanje metoda konstrukcije osnovnih krojeva odeće i upoznavanje sa metodama gradiranja i modelovanja krojeva odevnih predmeta. ; ;
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti se osposobljavaju za izvođenje konstrukcije osnovnih krojeva ženske, muške i dečje odeće.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Predmet daje uvid u osnovne principe antropometrije i neophodna znanja o konstituciji i proporcijama ljudskog tela. Dat je pregled sistema i standarda za obeležavanje veličina odevnih predmeta, kao i pravila za izračunavanje sekundarnih mera neophodnih za njihovu konstrukciju. Obuhvaćene su metode konstrukcije osnovnih krojeva ženske, muške i dečje odeće. Dati su principi konstrukcije osnovnih krojeva odeće od pletenina i metode gradiranja i modelovanja krojeva odevnih predmeta. ;
  Sadržaj praktične nastave Konstrukcija osnovnih krojeva ženske, muške i dečje odeće. ; Modelovanje kroja zadatog modela odeće ;
  Literatura
  1. D. Ujević, D. Rogale, M. Hrastinski, Tehnike konstruiranja i modeliranja odeće, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, 2000
  2. A. Fisher, Basic Fashion Design: Construction, AVA Publishing, London, 2009
  3. Đ. Kaluđerović, Konstrukcija muške odeće, Sombor, 2001
  4. SRPS EN 13402-1, SRPS EN 13402-2, SRPS EN 13402-3
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 3
  Metode izvođenja nastave predavanja i vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 80
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari