Navigacija

14MTET13 - Konstrukcija i modelovanje odeće

Specifikacija predmeta
Naziv Konstrukcija i modelovanje odeće
Akronim 14MTET13
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Nema Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je savladavanje metoda modelovanja i kompletiranja krojeva odevnih predmeta, kao i metoda gradiranja. Upoznavanje sa računarskim sistemima za konstrukciju, modelovanje i gradiranje odeće. ; ;
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti stiču znanja i veštine neophodne za modelovanje i kompletiranje krojeva ženske, muške i dečje odeće.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Predmetom su obuhvaćene metode modelovanja i kompletiranja krojeva ženske, muške i dečje odeće. Dati su principi gradiranja krojeva ženske, muške i dečje odeće kao i principi modelovanja krojeva odevnih predmeta od pletenina. Obuhvaćeni su CAD/CAM sistemi za konstrukciju, modelovanje i gradiranje odevenih predmeta.
  Sadržaj praktične nastave Modelovanje i kompletiranje krojeva ženske, muške i dečje odeće.
  Literatura
  1. D. Ujević, D. Rogale, M. Hrastinski, Tehnike konstruiranja i modeliranja odeće, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, 2000
  2. W. Aldrich, Metric Pattern Cutting for women’s Wear, Blackwell Publishing, Oxford, 2008
  3. W. Aldrich, Metric Pattern Cutting for menswear, John Wiley & Sons Ltd., Chichester, 2011.
  4. W. Aldrich, Metric Pattern Cutting for children’s Wear, Wiley-Blackwell Publishing, Oxford, 2009.
  5. D. Rogale, S. Polanović, Računalni sustavi konstrukcijske pripreme u odjevnoj industriji, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, 1996
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 3
  Metode izvođenja nastave Nastava se realizuje kroz predavanja i vežbe.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 80
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari