Navigacija

14MMI19 - Specijalni postupci termičke obrade metala i legura

Specifikacija predmeta
Naziv Specijalni postupci termičke obrade metala i legura
Akronim 14MMI19
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Sticanje znanja neophodnih za postizanje mikrostrukture a time i svojstava železnih i neželeznih legura specijalne namene putem termičke obrade i razumevanje procesa modifikacije površinskih slojeva konstrukcionih delova i alata putem samokaljenja, izmene hemijskog sastava i/ili nanošenja prevlaka u cilju zaštite površine inženjerskih komponenti od raznih vrsta opterećenja.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata da pravilnim izborom postupka i parametara procesa izvedu termičku obradu radi postizanja specifičnih svojstava različitih metalnih materijala ili oplemenjivanje površine metalnih delova u cilju zaštite od habanja, korozije i oksidacije usled trenja.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Upoznavanje sa termičkom obradom čelika, legura aluminijuma, bakra, titana i nikla za specijalne namene i modifikacijom površinskih slojeva metalnih delova primenom plazma tehnologije (plazma difuzioni postupci, deponovanje tvrdih prevlaka u plazmi) ili putem zagrevanja laserom i elektronskim snopom.
   Sadržaj praktične nastave Upoznavanje sa rešavanjem konkretnih problema primenom termičke i termohemijske obrade različitih konstrukcionih delova i alata.
   Literatura
   1. Z. Cvijović, „ Specijalni postupci termičke obrade“, Autorizovana skripta, 2003.
   2. D. Kakaš, M. Zlatanović, „Plazma depozicija zaštitnih prevlaka “, FTN, Novi Sad, 1994.
   3. C.R. Brooks, „ Heat Treatment of Ferrous Alloys“, McGraw-Hill Book Company, New York, 1979.
   4. C.R. Brooks, „ Heat Treatment, Structure and Properties of Nonferrous Alloys“, ASM, Metals Park, Ohio, 1982.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3 1
   Metode izvođenja nastave Nastava se izvodi u vidu predavanja, eksperimentalnih vežbi i posete pogonima termičke obrade. Studenti u toku nastave treba da urade seminarski rad.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava 10 Usmeni ispit 60
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 30