Navigacija

14MIN498 - Energetska efikasnost u metalurgiji

Specifikacija predmeta
Naziv Energetska efikasnost u metalurgiji
Akronim 14MIN498
Studijski program Metalurško inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Sagorevanje i metalurške peći Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Steći potrebna znanja o energetskoj efikasnosti u metalurgiji. Osposobiti studente za samostalnu izradu tehnološkog projekta u ovoj oblasti. Uključiti studente u rešavanje tekućeg projektnog zadatka ako za to postoji mogućnost. Obučiti studente da koriste odgovarajuće softverske pakete. Promovisati timski rad i interdisciplinarnost inžinjerskih i drugih struka u rešavanju zadataka.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Kurs pruža neophodna znanja potrebna za razumevanje Energetske Efikasnosti (EE) u metalurgiji. Obradiće se oblast EE postrojenja u metalurgiji (peći, reaktori, rekuperatori, regenerastori i sl). Takođe, ukazaće se na mere i ponašanja neophodne za uspešnost sprovođenja aktivnosti u oblasti EE tj. na poboljšanje EE i racionalnu upotrebu energije u metalurgiji. ; Imajući u vidu i praktičnu stranu, ovaj kurs pruža korisne savete i preporuke budućim inženjerima. ;
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. Energy Efficiency Journals, Academic Books & Online Media
   2. Z. Popvić, K. Raić, “Energetika metalurških peći” - zbirka rešenih zadataka, TMF, 1986, st. 183
   3. Z. Popović, K.Raić, “Peći i projektovanje u metalurgiji”, zbirka rešenih zadataka, TMF, 1988, st.298
   4. M.S. Peters, K.D.Timmerhaus, Plant Design and Economics for Chemical Engineers, Mc Graw Hill Book Company, Inc. New York, International Student Edition,
   5. N.Cross, Engineering design methods, Wiley,2001
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3
   Metode izvođenja nastave predavanja
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 40
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 40