Навигација

14МИН498 - Енергетска ефикасност у металургији

Спецификација предмета
НазивЕнергетска ефикасност у металургији
Акроним14МИН498
Студијски програмМеталуршко инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомСагоревање и металуршке пећиОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаСтећи потребна знања о енергетској ефикасности у металургији. Оспособити студенте за самосталну израду технолошког пројекта у овој области. Укључити студенте у решавање текућег пројектног задатка ако за то постоји могућност. Обучити студенте да користе одговарајуће софтверске пакете. Промовисати тимски рад и интердисциплинарност инжињерских и других струка у решавању задатака.
   Исходи учења (стечена знања)Курс пружа неопходна знања потребна за разумевање Енергетске Ефикасности (ЕЕ) у металургији. Обрадиће се област ЕЕ постројења у металургији (пећи, реактори, рекуператори, регенерастори и сл). Такође, указаће се на мере и понашања неопходне за успешност спровођења активности у области ЕЕ тј. на побољшање ЕЕ и рационалну употребу енергије у металургији. ; Имајући у виду и практичну страну, овај курс пружа корисне савете и препоруке будућим инжењерима. ;
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставе
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. Energy Efficiency Journals, Academic Books & Online Media
   2. З. Попвић, К. Раић, “Енергетика металуршких пећи” - збирка решених задатака, ТМФ, 1986, ст. 183
   3. З. Поповић, К.Раић, “Пећи и пројектовање у металургији”, збирка решених задатака, ТМФ, 1988, ст.298
   4. M.S. Peters, K.D.Timmerhaus, Plant Design and Economics for Chemical Engineers, Mc Graw Hill Book Company, Inc. New York, International Student Edition,
   5. N.Cross, Engineering design methods, Wiley,2001
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   3
   Методе извођења наставепредавања
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања20Писмени испит
   Практична наставаУсмени испит40
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари40