Навигација

проф. др Татјана Волков-Хусовић

Редовни професор
Катедра за металуршко инжењерство

ТМФ - велика зграда, канцеларија 108

011/3303698
011/3370466
011/3303634
локал698
локал634
Научна областМеталургија
Датум избора у звање 1. фебруар 2012.

Област интересовања

 • metalurško inženjerstvo
 • vatrostalni materijali
 • ispitivanje materijala uključujući metode bez razaranja
 • analiza slike
 • keramički materijali
 • kompozitni materijali
 • goriva i sagorevanje

Предмети

14ДМИ2014ДМИ20 - Пећи и реактори у металургији
14ДМИ814ДМИ8 - Материјали за високотемпературне намене
14ЗП10714ЗП107 - Основи примене рачунара
14ИИМ3114ИИМ31 - Феномени преноса
14МВМСП14МВМСП - Ватростални материјали - својства и примена
14МИН49814МИН498 - Енергетска ефикасност у металургији
14ММИ1214ММИ12 - Пећи и опрема у металургији
14ММИ214ММИ2 - Теорија и процеси сагоревања
МИН211МИН211 - Феномени преноса у металуршким процесима
МИН31МИН31 - Сагоревање и металуршке пећи
МИН479МИН479 - Ватростални материјали
ММ435ММ435 - Основи пројектовања

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Гостујућа професура

13-18. septembra 2015, Vladivostok, Delnevostocni federalnii universitet (Дальневосточный федеральный Университет)

Библиографија

Радови у часописима

 1. Sanja Martinovic, Milica Vlahovic, Zoran Stevic и Татјана Волков-Хусовић, Influence of sintering temperature on low level laser (LLL) destruction of low cement high alumina refractory concrete, ENGINEERING STRUCTURES, 99, 2015, pp. 462-467; 10.1016/j.engstruct.2015.05.020
 2. Milica Posarac-Markovic, Djordje Veljovic, Aleksandar Devecerski, Branko Matovic и Татјана Волков-Хусовић, EROSIVE WEAR RESISTANCE OF SILICON CARBIDE-CORDIERITE CERAMICS: INFLUENCE OF THE CORDIERITE CONTENT, MATERIALI IN TEHNOLOGIJE, 49, 3, 2015, pp. 365-370
 3. Branko Matovic, Zivic Fatima, Slobodan Mitrovic, Ravi Kumar, Vesna Maksimovic, Dragan Prsic, Татјана Волков-Хусовић и Nina Daneu, Ultra-high pressure densification and properties of nanostructured SiC, MATERIALS LETTERS, 164, 2015, pp. 68-71; 10.1016/j.matlet.2015.09.043
 4. Milica Pošarac-Marković, Đorđe Veljović, Aleksandar Devečerski, Branko Matović и Tatjana Volkov-Husović, Erosive wear resistance of silicon carbide-cordierite ceramics: influence of cordierite content, MATERIALI IN TEHNOLOGIJE, 49, 2015, pp. 365-370; 10.17222/mit.2014.071
 5. Marija Mihailović, Карло Раић, Aleksandra Patarić и Tatjana Volkov-Husović, The nano-wetting aspect at the liquid-metal/SiC interface, MATERIALI IN TEHNOLOGIJE, 49, 3, 2015, pp. 413-416
 6. Milica Pošarac-Marković, Đorđe Veljović, Branko Matović, Aleksandar Devečerski и Tatjana Volkov-Husović, Nondestructive evaluation of surface degradation of silicon carbide-cordierite ceramics subjected to the erosive wear, MATERIALS & DESIGN, 52, 2013, pp. 295-299; 10.1016/j.matdes.2013.05.053
 7. Zoran Slović, Карло Раић, Ljubomir Nedeljković и Tatjana Volkov-Husović, Relationship Between the Calculated Oxygen Activity and the Sulfur Partition Ratio for Cao-Al2o3-Sio2-Mgo Slag During Ladle Refining, MATERIALI IN TEHNOLOGIJE, 46, 2012, pp. 683-688
 8. Marija Dimitrijević, Đorđe Veljović, Milica Pošarac-Marković, Radmila Jančić-Heinemann, Tatjana Volkov-Husović и Milorad Zrilić, Mechanical properties correlation to processing parameters for advanced alumina based refractories, SCIENCE OF SINTERING, 44, 2012, pp. 25-33; 10.2298/SOS1201025D
 9. Srećko Stopić, Bernard Friedrich, Tatjana Volkov-Husović и Карло Раић, Mechanism and kinetics of nanosilver formation by ultrasonic spray pyrolysis progress report after successful up-scaling (Part 2), METALL, 65, 4, 2011, pp. 147-150
 10. Srećko Stopić, Bernard Friedrich, Tatjana Volkov-Husović и Карло Раић, Mechanism and kinetics of nanosilver formation by ultrasonic spray pyrolysis - Progress report after successful up-scaling (Part 1), METALL, 64, 10, 2010, pp. 474-477
 11. Tatjana Volkov-Husović, Radmila Jančić-Heinemann, Zvonimir Popović и Карло Раић, Selection of calculation methods for temperature distribution in 99 mass%Al2O3 refractories, Interceram, 47, 1998, pp. 230-235
 12. Tatjana Volkov-Husović, Radmila Jančić-Heinemann, Zvonimir Popović и Карло Раић, Comparison of critical DT values with R parameter of thermally shocked alumina refractories, Interceram, International Ceramic Review, 46, 1997, pp. 12-15
 13. Zvonimir Popović, Jagadish Nonia, Карло Раић и Tatjana Volkov-Husović, The types of corrosion of refractory in coreless induction furnaces, Foundryman, 84, 1991, pp. 327-330

Радови са скупова

 1. Marija Mihailović, Карло Раић, Siniša Mesarović и Tatjana Volkov-Husović, Multiscale Modeling of Wetting during Metal-Ceramic Joining, 10th ECerS Conf., 2007, ed. J.G.Heinrich and C. Aneziris, Proc. 10th ECerS Conf., Göller Verlag, Baden-Baden, 2007, ISBN: 3-87264-022-4, pp. 101-105
 2. Marija Mihailović, Tatjana Volkov-Husović и Карло Раић, Micro- and Nano- Scale Wetting of Reactive Metal at Metal-Ceramic Interface, CIMTEC 11, 2006

Књиге

 1. Татјана Волков-Хусовић и Карло Раић, Металуршке пећи, монографија, СИМС, 2010, 198; ISBN 978-86-87183-15-5
 2. Татјана Волков-Хусовић и Карло Раић, Горива и сагоревање, уџбеник, СИМС, 2008, 204; ISBN 978-86-87183-04-9
 3. Јасмина Достанић, Марија Димитријевић, Радмила Јанчић-Heinemann и Татјана Волков-Хусовић, Примена анализе слике у карактеризацији материјала,, монографија, СИМ Београд, 2008, 81; ISBN 86718305-4
 4. Татјана Волков-Хусовић, Ватростални материјали : својства и примена, монографија, СИМ Београд, 2007; ISBN 86-904393-7-4
 5. Татјана Волков-Хусовић и Радмила Јанчић-Heinemann, Термостабилност ватросталних материјала: испитивање- анализа- моделовање, монографија, СИМ Београд, 2005, 108; ISBN 86-904393-2-3
 6. Татјана Волков-Хусовић, Испитивања ватросталних материјала, монографија, СИМ Београд, 2004, 110; ISBN ИСБН86-7401-188-8

Руковођење научним пројектима

 • Т. Волков Хусовић Пројекат: 451-03-02300-2001-03-008,МXТ.2.07.0008.Б. "Развој технолошких поступака добијања, употребе и карактеризације керамичких и композитних термоизолационих материјала", за период 2002-2004. финансирало Министарство за науку, технологије и развој Републике Србије, Програм технолошког развоја
 • Руководилац пројекта Т. Волков Хусовић "Развој нових и побољшање постојећих поступака карактеризације ватросталних и сродних керамичких материјала", за период 2005-2007. ТР 6718 финансирало Министарство за науку и технологију Републике Србије, Програм технолошког развојаМинистарство за науку, технологије и развој Републике Србије, Програм технолошког развоја
 • Руководилац пројекта: Т. Волков Хусовић, Развој нових и побољшање постојећих поступака карактеризације ватросталних и сродних керамичких материјала, За период 1.1.2005-31.12.2007, број ТР 6717 финснирало Министарство за науку, технологије и развој Републике Србије, Програм технолошког развоја

Патенти и техничка решења

 • Прототип, нова метода, софтвер, М 85 = 2 Министарство за науку, технологије и развој Републике Србије, Програм технолошког развоја Пројекат: 451-03-02300-2001-03-008,МXТ.2.07.0008.Б. "Развој технолошких поступака добијања, употребе и карактеризације керамичких И композитних термоизолационих материјала",За период 2002.-2004. користила и прихватила АТЛАНТИДА ДОО, Нове методе произашле из пројекта:1. Т. Волков-Хусовић и др.Одређивање динамичког модула еластичности ватросталних материјала
 • Прототип, нова метода, софтвер, М 85 = 2 Министарство за науку, технологије и развој Републике Србије, Програм технолошког развоја Пројекат: 451-03-02300-2001-03-008,МXТ.2.07.0008.Б."Развој технолошких поступака добијања, употребе и карактеризације керамичких И композитних термоизолационих материјала", за период 2002-2004. користила и прихватила АТЛАНТИДА ДОО, Нове методе произашле из пројекта:Т. Волков-Хусовић и др , Предвиђање термостабилности ватросталног материјала коришћењем параметара отпорности
 • Министарство за науку, технологије и развој Републике Србије, Програм технолошког развоја, Т. Волков-Хусовић и др , Предвиђање термостабилности ватросталног материјала коришћењем температурске разлике Пројекат: 451-03-02300-2001-03-008,МXТ.2.07.0008.Б."Развој технолошких поступака добијања, употребе и карактеризације керамичких И композитних термоизолационих материјала",За период 2002.-2004. користила и прихватила АТЛАНТИДА ДОО
 • Министарство за науку, технологије и развој Републике Србије, Програм технолошког развоја Пројекат: 451-03-02300-2001-03-008,МXТ.2.07.0008.Б. "Развој технолошких поступака добијања, употребе и карактеризације керамичких И композитних термоизолационих материјала",За период 2002.-2004. користила и прихватила АТЛАНТИДА ДОО, Министарство за науку, технологије и развој Републике Србије, Програм технолошког развоја Пројекат: 451-03-02300-2001-03-008,МXТ.2.07.0008.Б. "Развој технолошких поступака добијања, употребе и карактеризације керамичких И композитних термоизолационих материјала",За период 2002.-2004. користила и прихватила АТЛАНТИДА ДОО,Т. Волков-Хусовић и др ,Примена ултразвучне методе за праћење промене чврстоће узорка изложеног термошоку.
 • Министарство за науку, технологије и развој Републике Србије, Програм технолошког развоја,Т. Волков-Хусовић и др , Предвиђање понашања материјала на основу анализе слике Пројекат: 451-03-02300-2001-03-008,МXТ.2.07.0008.Б. "Развој технолошких поступака добијања, употребе и карактеризације керамичких И композитних термоизолационих материјала",За период 2002.-2004. користила и прихватила АТЛАНТИДА ДОО,
 • Министарство за науку, технологије и развој Републике Србије, Програм технолошког развојаПројекат: 451-03-02300-2001-03-008,МXТ.2.07.0008.Б."Развој технолошких поступака добијања, употребе и карактеризације керамичких И композитних термоизолационих материјала", За период 2002.-2004. користила и прихватила АТЛАНТИДА ДОО,Т. Волков-Хусовић и др , Повезивање механичких особина и преноса топлоте код предвиђања термостабилности
 • Autori tehničkog rešenja: dr Aleksandra Nešić, dr Maja Kokunešoski, dr Tatjana Volkov-Husović,"Nova metoda kvantifikacije sorpcije boja u vodenim rastvorima" koja je ostvarena kroz saradnju projekata TR43009 и III 45012.

Менторство

Докторске академске студије

 • Синтeзa и кaрaктeризaциja вaтрoстaлних мaтeриjaлa нa бaзи вoлфрaмa, Јелена Луковић, 29.09.2018.

Мастер академске студије

 • Праћење степена разарања периклас карбонских ватросталних опека ливног казана за секундарну прераду челика, Ненад Милосављевић, 03.07.2020.
 • Утицај температуре синтеровања ватросталног бетона на отпорност на дејство кавитације, Немања Милојевић, 03.06.2020.
 • Одређивање униформности пречника нано жица на бази галијум арсенида (GaAs) применом методе електронске холографије и анализе слике, Милица Николић, 12.03.2018.
 • Испитивање отпорности на дејство кавитације зоне утицаја топлоте завареног споја нерђајућег челика 10Cr MoVNb9-1, Стефан Дикић, 30.09.2016.
 • Испитивање отпорности легуре Cu-ZrB<sub>2</sub> на дејство кавитације, Милица Ћосић, 29.12.2014.
 • Квантификација сорпције боја црвене ( Basic Red 46) и жуте (Basic Yellow 28) коришћењем анализе слике на мезопорозном SBA - 15 материјалу, Бојана Антонијевић, 30.09.2014.
 • Квантификација сорпције и десорпције боје метил љубичасто (methyl violet) коришћењем анализе слике на мезопорозном SBA - 15 материјалу, Ивана Водогаз, 30.09.2014.
 • Испитивање утицаја хемијског састава угља са копа Тамнава, РБ Колубара на топлотну вредност, Марко Анђелковић, 27.09.2013.
 • Анализа хемијског састава угља са копа Тамнава, РБ Колубара на месечном нивоу ради остваривања потребне топлотне вредности угља за потребе термоелектране, Зорана Марковић, 27.09.2013.

Основне академске студије

 • Анализа процеса производње топловаљаних производа у Железари ХБИС Смедерево, Марија Нешковић, 02.12.2020.
 • Морфологија оштећења превлаке на бази никла изложене кавитационој ерозији, Милица Кокир, 25.09.2020.
 • Кавитациона ерозија превлаке на бази никла, Сара Пашић, 30.09.2019.
 • Испитивање отпорности Al-Mg легуре типа АА5083 на дејство кавитације, Ивана Вучковић, 28.09.2018.
 • Контролни прорачун ротационе пећи за синтеровање магнезита, Ненад Милосављевић, 26.09.2018.

Основне студије

 • Испитивање корозионе постојаности и трајности порланд цементног бетона у агресивној средини, Марија Антић, 30.09.2016.
 • Анализа и испитивање постојаности и трајности портланд цементног бетона и бетона на бази сумпора у киселој средини, Гордана Цизлер, 13.06.2012.
 • Моделовање смањења чврстоће ватросталног бетона синтерованог на 1300 ºC током испитивања термостабилности применом анализе слике, Милош Стојадиновић, 10.02.2012.
 • Примена ултразвучне методе одређивања Јунговог модула еластичности за праћење понашања ватросталног бетона током термошока, Мирјана Цвијовић, 29.12.2011.
 • Моделовање смањења чврстоће ватросталног бетона синтерованог на 1600 ºC током испитивања термостабилности применом недеструктивних метода испитивања, Владимир Вучетић, 24.11.2011.
 • Утицај температуре синтеровања на термостабилност нискоцементног ватросталног бетона, Војислав Војиновић, 14.07.2011.
 • Моделовање смањења чврстоће током испитивања термостабилности узорка ватросталног бетона, Немања Трифуновић, 12.05.2011.
 • Контрола понашања узорка ватросталног бетона током испитивања термостабилности, Дејан Ђукић, 27.01.2011.
 • Примена методе анализе слике и поларископије на испитивање утицаја раствора пестицида на убрзано старење бочица од поли(етилен терафталата), Ненад Игњатовић, 14.12.2010.
 • Утицај органских растварача на убрзано старење бочица од поли(етилентерефталата) испитиван поларископијом и методом анализе слике, Сања Тошовић, 28.12.2009.
 • Утицај раствора пестицида на убрзано старење бочица од поли(етилен терефталата) испитиван поларископијом и методом анализе слике, Никола Пајник, 24.12.2009.
 • Испитивање старења бочица од поли(етилен терефталата) комбинацијом поларископије и методе анализе слике, Ана Маринковић, 25.12.2008.
 • Примена недеструктивних метода у испитивању термостабилности ватросталних материјала, Иван Цветковић, 30.05.2008.
 • Механичке особине и микроструктура шамотних ватросталних материјала приликом испитивања термостабилности, Саша Гавриловић, 01.03.2004.
 • Кинетика кристализације силицијум/ив/нитрида, Драгана Стојић, 21.02.2003.
 • Одређивање јунговог модула еластичности при испитивању термостабилности ватросталних материјала, Душан Пртењак, 22.02.2002.
 • Одређивање коефицијента преноса топлоте током испитивања термостабилности ватросталних материјала, Милена Матијашевић, 11.12.2001.
 • Утицај преноса топлоте на одређивање термостабилности ватросталног материјала, Срђан Јордановић, 27.09.2001.

Менторство на другим факултетима

 • Александар Савић, Истраживање својстава свежег и очврслог самозбијајућег бетона са минералним додацима на бази индустријских нуспродуката,БУ, ГФ; Београд, 12.6.2015.
 • мр Јелена Мајсторовић Нецковић, Могућност коришћења домаћег зеолита за синтезу ватросталног материјала повишене термостабилности, Веће за мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду, Београд, 15.7. 2015.

Менторство на дипломским радовима

 • С. Јордановић, Утицај преноса топлоте на одређивање термостабилности ватросталног материјала, ТМФ, Београд, 27.09.2001.
 • М. Матијашевић , Одређивање коефицијента преноса топлоте при испитивање термостабилности ватросталних материјала, ТМФ, Београд, 11.12.2001.
 • Д. Пртењaк, Одређивање Јунговог модула еластичности при испитивању термостабилности ватросталних материјала, ТМФ, Београд, 22.02.2001.
 • Д. Стојић, Кинетика кристализације силицијум(ИВ)-нитрида, ТМФ, Београд, 21.02.2002,
 • С. Гавриловић, Механичке особине и микоструктура шамотних ватросталних материјала прилком испитивања термостабилности. ТМФ, Београд, 01.03.2004.
 • И. Цветковић, примена недеструктивних метода у испитивању термостабилности ватросталних материјала, ТМФ, 30.05.2008
 • Ана Маринковић,Испитивање старења бочица од поли(етилен терефталата) комбинацијом поларископије и методе анализе слике, TMF.25.12.2008
 • А. Давидиовић, Испитивање радних параметара индукционе пећи без језгра, ТМФ, Београд, 2009
 • Никола Пајник, Утицај раствора пестицида на убрзано старење бочица од поли(етилен терафталата) испитиван поларископијом и методом анализе слике, ТМФ, Београд, 24.12.2009.
 • Сања Тошовић, Утицај органских растварача на убрзано старење бочица од поли(етилентерафталата) испоитиван поларископијом и методом анализе слике, Београд, ТМФ. 28.12.2009.
 • Ненад Игњатовић, Примена методе анализе слике и поларископије на испитивање утицаја раствора пестицида на убрзано старење бочица од поли(етилен терафталата), ТМФ, 2010.
 • Дејан Ђукић, Контрола понашања узорка ватросталног бетона током испитивања термостабилности, ТМФ, 2011.
 • Н.Трифуновић, Моделовање смањења чврстоће током испитивања термостабилности узорка ватросталног бетона, ТМФ, 12.05.2011.
 • В.Војиновић, Утицај температуре синтеровања на термостабилност нискоцементног ватросталног бетона, ТМФ, 2011.,
 • Vладимир Вучетић, Modelovanje smanjenja čvrstoće vatrostalnog betona sinterovanog na 1600 °C tokom ispitivanja termostabilnosti primenom nedestruktivnih metoda ispitivanja, ТМФ, Београд, 24.11.2011.

Менторство на магистарским тезама

Б.Матијашевић-Лукс, Карактеризација прахова на бази титан-хидрида, ТМФ, 2005.

Менторство на докторским дисертацијама

 • мр Сања Мартиновић, "Испитивање утицаја температуре синтеровања на термостабилност нискоцементних високоалуминатних ватросталних бетона", 11.11.2011.
 • мр Милица Влаховић, Синтеза бетона на бази секундарног сумпора и испитивање његове отпорности у агресивној средини, 9.11.2012.
 • мр Милица Пошарац Марковић, Синтеза и карактеризација композитног керамичког материјала на бази силицијум карбида и кордијерита, ТМФ, Београд, 21.6.2013.

Менторство на завршним мастер радовима

 • Марко Анђелковић, Испитивање утицаја хемијског састава угља са копа Тамнава, РБ Колубара на топлотну вредност, 27.09.2013.
 • Зорана Марковић, Анализа хемијског састава угља са копа Тамнава, РБ Колубара на месечном нивоу ради остваривања потребне топлотне вредности угља за потребе термоелектране, ТМФ, Београд, 27.09. 2013.
 • Ивана Водогаз, Kvantifikacija sorpcije i desorpcije boje metil ljubičasto (methyl violet) korišćenjem analize slike na mezoporoznom SBA-15 materijalu, ТМФ, Београд, 30.9.2014.2014.
 • Бојана Антонијевић, Квантификација сорпције боја црвене ( Basic Red 46) и жуте (Basic Yellow 28) коришћењем анализе слике на мезопорозном СБА-15 материјалу, 29.9. 2013.
 • Милица Ћосић., Испитивање легуре Cu-Zrb2 на дејство кавитације, 29.12.2014.

Усавршавања

У периоду од 1.10. до 2.11. 2001. боравила у Макс Планк Институту у Штутгарту (Max-Planck Institute fur Metallrforshung, PML), као гост професора др. Фритза Адлингера. Током боравка била укључена у рад на пројекту "Термичка анализа конструкционих материјала". Током боравка упозната са радом група Др Ханса Сеиферта и др Андреа Зиммермана.

Остали значајни подаци

 • Положила је стручни испит прописан за дипломираног инжењера металургије 16.12.1992, одговарајућа лиценца број 385 8435 04.
 • експерт Европске Комисије , broj EX 2002BO23784
 • У периоду од 3. до 10. октобра 2003. боравила у Бриселу, Белгија на позив Европске Комисије, као експерт , и учествовала у прегледу пројекта за следеће групе пројеката: FP-6-INCO-DEV/SSA-1, FP-6-INCO-MPC/SSA-2, FP-6-INCO-WBC /SSA-3 FP-6-2002-INCO-Russia+NIS/SSA-4, i FP6-202-INCO-COMultilat/SSA-5. www.bit.ac.at/partnership/fp6_fellows.html
 • На позив Европске Комисије учествовала у раду конференције Enwise valorisation Conference: Enlarging Europe with/for Women Scintists која је била одржана у Таллинну, Естонија 9. и 10. септембар 2004. www.archimedes.ee/enwise/participants.html
 • У периоду од 22 новембар до 10 децембра 2010 била ангажована као експерт ЕК ради евалуације пројеката по позиву FP7-NMP-2011-SME-5.
 • У периоду од 22 новембар до 10 децембра 2010 била ангажована као експерт Европске Комисије ради евалуације пројеката по позиву FP7-NMP-2011-SME-5.