Навигација

МИН211 - Феномени преноса у металуршким процесима

Спецификација предмета
НазивФеномени преноса у металуршким процесима
АкронимМИН211
Студијски програмМеталуршко инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомМатематика IIОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним принципима феномена преноса и метролошком обрадом примера из области металургије. Оспособљавање студената за примену одговарајућих математичких модела у решавању једноставнијих инжењерских проблема.
  Исходи учења (стечена знања)Курс пружа неопходна знања потребна за разумевање поступака процесирања материјала. Посебан акценат је дат за област металургије. Објашњени су принципи преноса количине кретана (тј. механике флуида), преноса топлоте, преноса масе; као и могућност аналогног разматрања сродних феномена. Кроз конкретне примере и прорачуне студенти се упознају са поступком решавања инжењерских проблема.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеВискозитет и механизам преноса количине кретања, Ламинарно кретање, Турбулентно кретање - Коефицијент топлотне проводности , Пренос топлоте кондукцијом /дводимензионални, Кондукција у металургији, Конвекција у металургији, Пренос топлоте зрачењем, Зрачење у металургији; Карактеристике материјала; Видни угао; Зрачење светлецих гасова; Зрачење несветлецих гасова; Зрачење комбиновано са конвекцијом; Комбиновани пренос топлоте у металургији Пренос топлоте и процесирање метала - Фик-ов закон и дифузивност материјала, Фицк-ов први и други закон; Дифузија у чврстим металима; Дифузија у чврстим неметалима; Дифузија у течностима; Дифузија у гасовима; Дифузија кроз порозне материјале.Стационарна и нестационарна дифузија чврстог стања Стационарна и нестационарна дифузија у флуиднима Међуфазни / Комбиновани пренос масе / Дифузиони и кинетички режими
  Садржај практичне наставеРачунски примери и решења
  Литература
  1. С.Д. Цвијовић, Н. М. Бошковић-Враголовић, Феномени преноса, ТМФ, Београд 2001
  2. G.H. Geiger and D.R. Poirier, "Transport Phenomena in Materials Processing", TMS, Pittsburgh 1994
  3. С.Д. Цвијовић, Н. М. Бошковић-Враголовић, Р. В. Пјанић, Феномени преноса и технолошке операције, Задаци са изводима из теорије, Академска мисао, Београд, 2006
  4. З. Попвић, К. Раић, Енергетика металуршких пећи, збирка решених задатака, ТМФ, Београд, 1986
  5. З. Поповић, К.Раић, Пећи и пројектовање у металургији, збирка решених задатака, ТМФ, Београд 1988
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  310
  Методе извођења наставетеоријска настава са рачунским вежбама
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит40
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми40
  Семинари10