Навигација

14ДМИ20 - Пећи и реактори у металургији

Спецификација предмета
НазивПећи и реактори у металургији
Акроним14ДМИ20
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са типовима реактора и пећи који се користе у металургији као и основним принципима пројектовања ових уређаја.
   Исходи учења (стечена знања)1. Теоријска знања о типовима пећи и рекатора који се користе у металургији, као и уређаја за металуршку припрему. ; 2. Оспособљавање студената за избор одговарајућег уређаја у металуршком инжењерству и одређивање основних пројектних параметара. ;
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеКурс је конципиран тако да пружи основа теоријска и пректична знања из области конструкције пећи и рекатора, као и уређаја за металуршку припрему, ватросталних материјала, пећних атмосфера, горива и оптимизације процеса сагоревања. Студенти се упознају са основни елементима конструкције пећи. Посебна пажња се посвећује карактеристикама, избору испитивањима и уградњи ватросталног материјала. Други део курса се односи на пројекатовање основних типова уређаја који се користе у металуршком инжењерству. ; 1. Пећи и рекатори у металургији: употреба, подела и основне карактеристике ; 2. Основни елементи конструкције пећи: ватростални материјали, пећне атмосфере, избор капацитета уређаја ; 3. Заштита животне средине у металуршким процесима ;
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. O.P.Gupta, Elements of Fuels, Furnaces and Refractories, Khana Publishers, 2004.
   2. T.Volkov Husović, K.T.Raić, Metalurške peći, SIM, Beograd 2010
   3. Z. Popović, K.Raić, Pećne atmosfere, ТМF, 2006
   4. W.Trinks, H.Mawihnnez, R.A.Shannon, J.Reed, R.Garvey, Industrial Furnaces, six ed., John Wiley & Sons, 2004.
   5. T.Volkov Husović, Vatrostalni materijali: svojstva i primena, TMF, Beograd, 2007.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставепредавања и рачунске вежбе
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична наставаУсмени испит40
   Пројекти
   Колоквијуми20
   Семинари40