Navigacija

14MIMF20 - Primena oksidnih i neoksidnih keramičkih materijala

Specifikacija predmeta
Naziv Primena oksidnih i neoksidnih keramičkih materijala
Akronim 14MIMF20
Studijski program Inženjerstvo materijala
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da student stekne znanja o svojstvima i mogućnostima primene najznačajnijih oksidnih i neoksidnih keramičkih materijala: aluminijum-oksida (alumine), cirkonijum-oksida (cirkonije), spinela, mulita, kordijerita, silicijum-karbida, silicijum-nitrida, bor-nitrida i dr. ;
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti stiču znanja i veštine zahvaljujući kojima će moći da projektuju nove i proizvode i primenjuju postojeće oksidne i neoksidne keramičke materijale. ; ;
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Fizičko-hemijska svojstva, procesiranje i oblasti primene: aluminijum-oksida (alumine), cirkonijum-oksida (cirkonije), spinela, mulita, kordijerita, silicijum-karbida, silicijum-nitrida, bor-nitrida i dr. ;
   Sadržaj praktične nastave Procesiranje (sinteza praha, kompaktiranje, sinterovanje) i karakterizacija (određivanje faznog sastava i mikrostrukture) jednog odabranog oksidnog ili neoksidnog materijala. ;
   Literatura
   1. M.Tecilazić-Stevanović, Osnovi tehnologije keramike, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, 1990.
   2. Lj.Kostić-Gvozdenović, M.Todorović, R.Petrović, Praktikum iz tehnologije keramike, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, 2000
   3. E. Ryshkewitch, Oxide ceramics – Physical Chemistry and Technology, Academic Press, New York and London, 1960.
   4. C. C. Barry, N.M. Grant, Ceramic Materials - Science and Engineering, Springer, Berlin, 2007.
   5. .
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 2
   Metode izvođenja nastave Nastava uključuje predavanja i laboratorijske vežbe.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava 20 Usmeni ispit 60
   Projekti
   Kolokvijumi 20
   Seminari