Навигација

МХИП6 - Биореактори

Спецификација предмета
НазивБиореактори
АкронимМХИП6
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да се студент упозна са употребом рекатора у основним биопроцесима (ензимске и микробне ферментације). Студент научи да на основу експерименталних резултата одреди кинетику процеса и да прорачуна потребне запремине и времена задржавања у иделаним реакторима. Студент се упознаје са савременијим врстама биореактора и њиховом применом.
  Исходи учења (стечена знања)Студент се оспособавља да одреди кинетику ензимских и микробних ферментација на основу експерименталних података. Студент научи да прорачуна идеални реактор и да предложи оптималну организацију више реактора. Студент стиче знања о савременим трендовима у овој области (биорекатори за културе ткива и сл).
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеКинетика ензимских процеса. Прорачун шаржног, идеалног цевног и реактора са идеалним мешањем за ензимске ферментације. Кинетика компетитивне и некомпетитивне инхибиције ензимских процеса у идеалним реакторима. ; Кинетика микробних ферментација. Прорачун идеалних реактора за кинетику одређену супстратом и за кинетику инхибиције производом. Одређивање оптималних услова рада реактора и организација више реактора. ; Савремени биореактори и њихова употреба. ;
  Садржај практичне наставеРачунске вежбе
  Литература
  1. Биопроцесно инжењерство, М. Миливојевић, В. Ђорђевић, Б. Бугарски, В. Недовић, Академска Мисао 2013. ;
  2. Пројектовање процеса у биотехнологији и биохемиском инжењерству , Б.Бугарски, Академска мисао, 2006.
  3. Octave Levenspiel, Chemical Reactor Omnibook, Oregon St Univ Bookstores, 1993
  4. Octave Levenspiel, Основи теорије и пројектовања хемијских реактора, ТМФ, Београд, 1979.
  5. .
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  220
  Методе извођења наставеПредавања и рачунске вежбе, консултације.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит30
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми50
  Семинари20