Навигација

14МХНХ6 - Технологија киселина, база и менералних ђубрива

Спецификација предмета
НазивТехнологија киселина, база и менералних ђубрива
Акроним14МХНХ6
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаПовезивање општих знања стечених у основним курсевима и њихова примена у разумевању и савладавању конкретних технолошких поступака производње неорганских киселина, база и минералних ђубрива. Курс садржи теоријске основе поступака, карактеристике основних апаратура, технолошке режиме и одређене прорачуне материјалног и енергетског биланса производње киселина, база и минералних ђубрива.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти стичу знања о индустријским поступцима добијања сумпорне, азотне, фосфорне киселине, синтетичког амонијака, соде и каустичне соде и низа минералних ђубрива као што су: фосфорна, азотна, калијумова ђубрива, карбамид, сложена и мешана ђубрива. Студенти су оспособљени за праћење појединих фаза и целокупног поступка производње неорганских киселина, база и минералних ђубрива. ;
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеувод: развој технологије киселина, база и минералних ђубрива са анализом постојећег стања и савременим тенденцијама, ; производња сумпорне киселине контактним поступком, ; производња азотне киселине оксидацијом амонијака, ; производња фосфорне киселине електротермичким и дихидратним поступком, ; синтеза амонијака, физичко-хемијски основи синтезе амонијака, ; технологија соде и каустичне соде, ; фосфорна ђубрива, ; азотна и калијумова ђубрива, ; карбамид, ; сложена ђубрива и нове врсте минералних ђубрива. ; ; ; ;
  Садржај практичне наставеодређивање садржаја сумпор(IV)-оксида у смеши гасова, ; одређивање укупне алкалности у соди, ; одређивање садржаја натријум-хидроксида у каустичној соди, ; анализа обичног и троструког суперфосфата: одређивање садржаја P2O5 растворљивог у води, ; анализа азотних ђубрива: одређивање укупног и амонијачног азота. ;
  Литература
  1. Р. Нинковић, Д. Радовановић, „Технологија неорганских киселина I део, Сумпорна киселина“, публикација Катедре за НХТ, Београд, 1985.
  2. Р. Нинковић, Д. Радовановић, „Технологија неорганских киселина II део, Азотна киселина“, публикација Катедре за НХТ, Београд, 1985.
  3. Д. Ђокић, „Технологија вештачких ђубрива“, Технолошко-металуршки факултет Београд, 1973.
  4. Maтеријал са предавања
  5. .
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  211
  Методе извођења наставепредавања комбинована са рачунским примерима и лабораторијским вежбама
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична настава20Усмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари