Навигација

14Д147 - Нискотемпературни керамички процеси

Спецификација предмета
НазивНискотемпературни керамички процеси
Акроним14Д147
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенти овладају законитостима хемијских поступака синтезе керамичких прахова и савремених поступака обликовања и сушења, што ће им омогућити да дизајнирају и добију керамички производ дефинисаних својстава. У току експерименталног рада усвајају се вештине хемијске синтезе и одређивања неких важних својстава керамичких прахова. Израдом семинарског рада студенти се оспособљавају за самостану обраду литературних података у циљу анализе и решавања одређеног проблема.
   Исходи учења (стечена знања)Успешним савладавањем предмета студент ће научити да користи стручна знања за критичку анализу нових тенденција у датој области и креирање нових материјала.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПредмет упознаје студенте са савременом нискотемпературним керамичким процесима, који налазе примену у процесирању техничке керамике. Изучавају се хемијски процеси синтезе керамичких прахова из течне и гасне фазе, који омогућавају добијање монодисперзних прахова, малих величина честица. Анализирају се и савремени, неконвенционални поступци обликовања и сушења керамичких производа.
   Садржај практичне наставеУ оквиру експерименталних вежбања студенти синтетизују керамички прах једним хемијским поступком синтезе и испитују морфологију и површинска својства добијеног праха. ;
   Литература
   1. U.Schubert, N.Husing, Synthesis of Inorganic Materials, Wiley-VCH, Weinheim, 2005.
   2. H.Yanagida, K.Koumoto, M.Miyayama, The Chemistry of Ceramics, John Wiley & Sons, Chichester, 1996.
   3. D.Segal, Chemical synthesis of advanced ceramic materials, Cambridge University Press, Cambridge, 1989.
   4. В. Срдић, Процесирање нових керамичких материјала, Технолошки факултет, Универзитет у Новом саду, 2004.
   5. Р. Петровић, Сол-гел поступци синтезе у технологији керамике, монографија, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду, 2007.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставеНастава укључује предавања, експерименталне вежбе и израду и презентацију семинарског рада.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична настава15Усмени испит50
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари35