Navigacija

dr Andrea Osmokrović

Naučni saradnik
Katedra za hemijsko inženjerstvo

TMF - velika zgrada, kancelarija 35

011/3303609
lokal 609
Datum izbora u zvanje 18. novembar 2019.