Navigacija

Milan Đukanović

Šef tehničke službe
Služba za tehničke poslove

TMF - velika zgrada, kancelarija 1b

011/3370491
011/3303728
lokal 728