Navigacija

dr Bojana Vukadinović

Rukovodilac odseka za čistiju proizvodnju
Centar za čistiju proizvodnju Srbije

TMF - velika zgrada, kancelarija 323 a

011/3370427
Naučna oblast Hemijsko inženjerstvo
Datum izbora u zvanje 27. novembar 2018.