Navigacija

dr Branko Dunjić

Direktor Centra za čistiju proizvodnju
Centar za čistiju proizvodnju Srbije

TMF - velika zgrada, kancelarija 323 a

011/3370427
Naučna oblast Hemija
Datum izbora u zvanje 24. februar 2016.