Navigacija

dr Tatjana Đakov

Saradnik na projektu
Katedra za organsku hemijsku tehnologiju

TMF - velika zgrada, kancelarija 507/509

011/3303807
lokal 807

Predmeti

IŽS214 IŽS214 - Uvod u hemijsko inženjerstvo
HOH39 HOH39 - Osnovi petrohemijskog inženjerstva
HHI210 HHI210 - Uvod u hemijsko inženjerstvo

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije