Navigacija

mr Marija Jovanović

Istraživač pripravnik
Katedra za konstrukcione materijale

TMF - velika zgrada, kancelarija 103

Datum izbora u zvanje 22. februar 2018.