Navigacija

mr Marija Jovanović

Istraživač saradnik
Katedra za konstrukcione i specijalne materijale

TMF - velika zgrada, kancelarija 103

Naučna oblast Inženjerstvo materijala
Datum izbora u zvanje 8. april 2021.