Navigacija

TET31 - Pletenje i dizajn pletenina

Specifikacija predmeta
Naziv Pletenje i dizajn pletenina
Akronim TET31
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Položeni ispit iz predmeta Tekstilni materijali Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je ovladavanje osnovnim i savremenim znanjima iz oblasti proizvodnje ; pletenih tekstilnih struktura, kao i upoznavanje sa osnovnim prepletajima i parametrima strukture različitih pletenina. ; ;
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti stiču opširna znanja o tehnologijama izrade i opšta znanja o strukturi i svojstvima pletenina. Studenti se osposobljavaju za projektovanje pletenina na osnovu izračunavanja tehnoloških parametara mašina i pletenina
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Predmet obuhvata osnovne parametre strukture i karakteristike različitih vrsta pletenina i u vezi sa tim, važne geometrijske i matematičke modele pletenina. Razmatraju se osnovni principi rada, funkcionalni elementi i mehanizmi različitih tipova mašina za izradu pletenina (kuliranje, lančanje). Obuhvaćeni su osnovni prepletaji kuliranih i lančanih pletenina. ; ;
  Sadržaj praktične nastave Izračunavanje tehnoloških parametara mašina za kuliranje i mašina za lančanje. Određivanje osnovnih parametara strukture pletenina
  Literatura
  1. S.Stanković, Pletenje i dizajn pletenina, Interni materijal Katedre za TI
  2. V. Savnik, Pletenje, VTOZD Tekstilna tehnologija, Ljubljana, 1985
  3. C. Reichman, Advanced knitting principles, National Knitted Outerwear Association, 1964
  4. D.J: Spenser, Knitting Technology, Woodhead Publishing Ltd., Cambridge, 2010.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2 0
  Metode izvođenja nastave predavanja i računske vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 80
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari