Navigacija

MIN31 - Sagorevanje i metalurške peći

Specifikacija predmeta
Naziv Sagorevanje i metalurške peći
Akronim MIN31
Studijski program Metalurško inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa vrstama goriva i njihovim svojstvima, kao i izbor optimalnog sastava goriva za zadati proces. Modelovanje optimalnih uslova sagorevanja odabranog goriva u radnim uslovima. Sticanje osnovnih znanja iz oblasti vatrostanih materijala i pećnih atmosfera. Upoznavanje sa osnovnim elementima konstrukcije i projektovanje osnovnih tipva uređaja koji se koriste u metalurgiji.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Praćenje sadržaja stručnih predmeta na starijim godinama: Osnovi projektovanja. Samostalno izračunavanje osnovnih parametara koji definišu gorivo. Određivanje uslova sagorevanja sa izračunavanjem temperature sagorevanja radi uslađivanja sa radom peći i protrebnim procesnim parametrima.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave
  Sadržaj praktične nastave
  Literatura
  1. O.P.Gupta, Elements of Fuels, Furnaces and Refractories, Khana Publishers, 2004.
  2. T.Volkov Husović, K.T.Raić, Metalurške peći, SIM, Beograd 2010
  3. T.Volkov Husović, Vatrostalni materijali: svojstva i primena. Beograd, TMF.2007
  4. T Volkov Husović, K.T.Raić, Goriva i sagorevanje, SIM, Beograd 2008
  5. 2. W. Trinks,M. H. Mawhinney,R. A. Shannon,R. J. Reed,J. R. Garvey,INDUSTRIAL FURNACES, six edition, JOHN WILEY & SONS, INC. 2004.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2 0
  Metode izvođenja nastave Predavanja i računske vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 30
  Projekti
  Kolokvijumi 40
  Seminari 30