Navigacija

14MTETKO - Komfor odeće

Specifikacija predmeta
Naziv Komfor odeće
Akronim 14MTETKO
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Nema Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim aspektima komfora odeće kao i sa relacijama između svojstava odevnih tekstilnih materijala i komfora odevnih predmeta. Sagledavanje interakcije percepcije izgleda čovečijeg tela i osnovnih parametara odevnih predmeta (dizajn, konstrukcija, dimenzije, stabilnost oblika, drapiranje, ponašanje u toku nege i nošenja). Upoznavanje sa specifičnim zahtevima komfora odeće zavisno od njihove namene. ;
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti stiču znanja koja će im omogućiti da uspešno projektuju i dizjaniraju odevne tekstilne proizvode sa zadovoljavajućim svojstvima komfora u skladu sa namenom proizvoda i zahtevima potrošača.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Predmet daje osnovna znanja iz oblasti toplotnog, taktilnog i psihološkog komfora, kao i faktora okruženja koji uslovljavaju njegovu percepciju. Daju se teorijska i praktična saznanja o mehanizmima prenosa toplote i propuštanja vazduha i vodene pare kroz tekstilne materijale, kao i saznanja o relacijama između subjektivnih čovekovih taktilnih senzacija i objektivnih svojstava tekstilnih materijala i odeće. Obuhvaćen je pregled metoda za ispitivanje toplotnog i taktilnog komfora odeće. Predstavljeni su aspekti psihološkog komfora koji se odnose na estetska svojstva odeće.
   Sadržaj praktične nastave Praktična nastava obuhvata sprovođenje subjektivnih i objektivnih tehnika ocenjivanja toplotnog i taktilnog komfora odeće.
   Literatura
   1. S. Stanković, Komfor odeće, Zadužbina Andrejević, TMF, Beograd, 2012.
   2. Y. Li, The Science of Clothing Comfort, Textile Progress, The Textile Institute, Manchester, 2001.
   3. D.P. Bishop, Fabrics: Sensory and Mechanical Properties, Textile Progress, The Textile Institute, Manchester, 1996.
   4. G. Song, Improving Comfort in Clothing, Woodhead Publishing Ltd., Cambridge, 2011
   5. J. Fan, W. Yu, L. Hunter, Clothing Appearance and fit: Science and Technology, Woodhead Publishing Ltd., Cambridge, 2004
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 2
   Metode izvođenja nastave Nastava se realizuje kroz predavanja i izradu projektnog zadatka.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 60
   Projekti 40
   Kolokvijumi
   Seminari