Navigacija

14D137 - Inženjersko upravljanje u procesnoj industriji

Specifikacija predmeta
Naziv Inženjersko upravljanje u procesnoj industriji
Akronim 14D137
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Savladavanje osnovnih elemenata inženjerskog upravljanja u procesnoj industriji u cilju osposobljavanja za rešavanje složenijih problema kroz različite oblike primerenih, naučno zasnovanih, inženjerskih razvojnih aktivnosti. Obezbeđenje osnova za formulaciju i razvoj rešenja za pojedinačne probleme inženjerskog upravljanja u procesnoj industriji.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje za sistemski pristup, timski rad, dijalog, formulisanje i kritičku analizu alternativa pri aktivnstima inženjerskog upravljanja, nedvosmisleno i precizno izražavanje itd.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Kurs je zasnovan na savremenoj teoriji i praksi inženjerskog upravljanja u procesnoj industriji. Sadrži obradu osnovnih pojmova i pristupa inženjerskog upravljanja: I Osnovi industrijskog inženjerstva; II Industrijsko upravljanje; III Upravljanje proizvodnjom; IV Proizvodne odluke; V Upravljanje istraživanjima i razvojem; VI Upravljanje kvalitetom; VII Upravljanje novim tehnologijama; VIII Upravljanje zaštitom životne sredine.
   Sadržaj praktične nastave U drugom delu kursa se, kombinacijom teorije i osvajanja znanja radom u »radionici« i kroz samostalnu izradu rada izučava izabrani segment inženjerskog upravljanja u procesnoj industriji.
   Literatura
   1. M. Jovanović, “Inženjersko upravljanje u procesnoj industriji - Osnovi industrijskog hemijskog inženjerstva”, SHTS, Beograd, 2002 (ISBN 86-7558-061-4).
   2. Jovanović, M., A. Veljović, “Nove tehnologije u procesnoj industriji: Projektovanje upravljačkih sistema”, SHTS, Beograd (1998) 1-121.
   3. Komazec, G., M. Jovanović, “Upravljanje istraživanjima i razvojem“ Megatrend univerzitet primenjenih nauka, Beograd, (2005) ISBN 86-7749-178-2, str. 304.
   4. Izabrana literatura u funkciji orijentacije seminarskog rada.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   1 3
   Metode izvođenja nastave Teoretska nastava, prikazi studija slučaja, rad u radionici, diskusija o projektnim rešenjima, izrada stručnog rada.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 40
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 40