Navigacija

14D007 - Komfor tekstilnih materijala i odeće

Specifikacija predmeta
Naziv Komfor tekstilnih materijala i odeće
Akronim 14D007
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Nema Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je ovladavanje fundamentalnim principima i savremenim saznanjima iz oblasti komfora tekstilnih materijala i odeće koji treba da daju smernice za samostalno projektovanje tekstilnog materijala (uključujući njegove strukturne elemente) i odevnog predmeta radi postizanja optimalne interakcije čovek-odeća. ;
   Ishodi učenja (stečena znanja) Kod studenata se razvija sposobnost da primenom naučnih saznanja iz ove oblasti rade na unapređenju industrijske prakse.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave U okviru predmeta se razmatraju fiziološki i čulni aspekt komfora. Obuhvaćeni su toplotni i taktilni komfor odeće i posebno, svojstva tekstilnih materijala i njihovih strukturnih elemenata koja uslovljavaju percepciju komfora. Predmet daje pregled mogućih pravaca poboljšanja svojstava komfora, kako konvencionalnih odevnih predmeta, tako i odeće specijalne namene (zaštitna odeća, sportska odeća i dr.), uzimajući u obzir njihovu funkciju i klimatske uslove okruženja.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. S. Stanković, Komfor odeće, Zadužbina Andrejević, TMF, Beograd, 2012.
   2. J. Fan, L. Hunter, Engineering Apparel Fabrics and Garments, Woodhead Publishing Ltd., Cambridge, 2009.
   3. Y.Li, A.S. W. Wong, Clothing Biosensory Engineering, Woodhead Publishing Ltd., Cambridge, 2006.
   4. Y. Li, D. X-Q. Dai, Biomechanical Engineering of Textiles and Clothing, Woodhead Publishing Ltd., Cambridge, 2006
   5. Edited by H. Behery, Effect of Mechanical and Physical Properties on Fabric Hand, Woodhead Publishing Ltd., Cambridge, 2005
   6. Edited by S. Bischof Vukusic, Functional Protective Textiles, Faculty of Textile Technology University of Zagreb, Zagreb, 2012.
   7. G. Song, Improving Comfort in Clothing, Woodhead Publishing Ltd., Cambridge, 2011.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Nastava se realizuje kroz predavanja i izradu seminarskog rada.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 60
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 40