Навигација

ЗП211 - Математика 3

Спецификација предмета
НазивМатематика 3
АкронимЗП211
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомМатематика 1 и Математика 2Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенти науче основне појмове и тврђења: из обичних диференцијалних једначина; система диференцијалних једначина; из теорије редова и из основних појмова теорије вероватноће.
  Исходи учења (стечена знања)Оспособљеност студената да знања стечена у овом наставном предмету успешно користе у савладавању градива других наставних предмета, које се изучавају на Факултету, из области природних и техничко-технолошких наука. Оспособљеност студената да стечена математичка знања користе у решавању техничких и технолошких проблема.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеОбичне диференцијалне једначине и системи диференцијалних једначина – диференцијалне једначине првог реда; диференцијалне једначине другог и вишег реда; неке примене обичних диференцијалних једначина; системи диференцијалних једначина. ; Редови – основни појмови и теореме: редови са позитивним члановима (дефиниција и критеријуми конвергенције); наизменични редови; редови са члановима произвољног знака; апсолутна и условна конвергенција редова; степени редови (дефиниција и конвергенција); развој функција у редове; сумирање редова. ; Основни појмови теорије вероватноће – појам случајног догађаја и алгебра случајног догађаја; аксиоматска, класична и статистичка дефиниција вероватноће случајног догађаја; особине вероватноће случајног догађаја; условна вероватноћа догађаја и независност случајних догађаја; формула потпуне вероватноће и Бајесова формула. ;
  Садржај практичне наставеНа вежбама се решавају примери, односно задаци којима се илуструју појмови и њихови међусобни односи изложени у теоријском делу наставе. Осим тога, на вежбама се постављају и решавају задаци којима се илуструје и увежбава примена стечених теоријских знања у решавању проблема у природним и техничко-технолошким наукама
  Литература
  1. . Н. Миличић, М. Обрадовић, Елементи више математике (теорија са примерима и задацима), Академска мисао, Београд, 2003;
  2. Н. Миличић, М. Обрадовић, Збирка задака из више математике, Академска мисао, Београд, 2004.
  3. М. Ушћумлић, М. Трифуновић, П. Миличић, Елементи више математике 2, Грађевинска књига, Београд, 2005;
  4. М. Ушћумлић, П. Миличић, Збирка задатака из више математике 2, Грађевинска књига, Београд, 2005
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  320
  Методе извођења наставеПредавања и рачунске вежбе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит40
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми60
  Семинари