Навигација

МИМФ6 - Материјали у електротехници

Спецификација предмета
НазивМатеријали у електротехници
АкронимМИМФ6
Студијски програмИнжењерство материјала
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да упозна студенте са особинама и карактеристикама материјала који се примењују у електротехници. Програм предмета обухвата електричне материјале, проводне материјале, полупроводничке материјале, диелектричне материјале и магнетне материјале.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти се детаљно упознају са особинама и карактеризацијом електричних материјала, проводних материјала, полупроводничких материјала, диелектричних материјала и магнетних материјала који се примењују у различитим областима електротехнике. На крају курса студенти су оспособљени да одреде енергетски процеп полупроводника, транспортне карактеристике полупроводника, диелектричне карактеристике изолационих материјала и магнетне карактеристике магнетика и суперпроводника.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеОсобине електричних материјала. Енергетски процеп.Материјали у електричном пољу. Подела електричних материјала.. Особине проводних материјала. Електричне особине проводних материјала. Суперпроводни материјали. Особине полупроводних материјала. Електричне особине полупроводних материјала. Полупроводни материјали (елементарни, легуре, органски). Особине диелектричних материјала. Електричне особине диелектричних материјала. Зависност карактеристика диелектричних материјала од услова примене. Врсте диелектричних материјала. Особине магнетних материјала. Магнетна структура материје. Магнетни материјали са слабим магнетним уређењем (дијамагнетици и парамагнетици). Магнетни материјали са јаким магнетним уређењем (феромагнетици, антиферомагнетици и феримагнетици). ;
  Садржај практичне наставеЛабораторијске вежбе: 1.Одређивање енергетског процепа полупроводника: а) оптичком методом; б) термичком методом. 2. Одређивање концентрације, покретљивости и типа већинских носилаца мерењем Холове константе и специфичне електричне отпорности полупроводника, 3.Одређивање карактеристика комерцијалног силицијума методом: а) вруће тачке; б) четири тачке. 4. Одређивање диелектричних карактеристика изолационих материјала: а) релативне диелектричне пермитивности и фактора диелектричних губитака; б)унутрашње и површинске специфичне електричне отпорности и диелектричне чврстоће. 5. Одређивање магнетских карактеристика магнетика и суперпроводника: а) почетне релативне магнетне пермитивности; б) критичне температуре; в) хистерезисних губитака. ;
  Литература
  1. Ј. Watkins, Modern electronic materials, Butterworth and Co, London, 1981.
  2. R. Smith, Semiconductors, Cambridge University Press, London, 1988.
  3. A.R. von Hippel, Dielectric materials and applications, MIT Press, Massachusetts, 1986
  4. C. Heck, Magnetische Werkstoffe und ihre tehnische Anwendung, Huthing Verlag, Heidelberg, 1995.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  201
  Методе извођења наставепредавања, рачунске вежбе, семинари, лабораторијске вежбе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит30
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми40
  Семинари30