Навигација

Д188 - Теоријски основи керамике и стакла

Спецификација предмета
НазивТеоријски основи керамике и стакла
АкронимД188
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенти усвоје знања која ће им омогућити разумевање комплексне везе синтеза – структура – својства – примена керамичких и стакластих материјала. Кроз израду семинарског рада, анализом литературних података и на основу стечених знања у току курса, студент ће моћи да анализира својства керамичких и стакластих материјала у функцији структуре и микроструктуре и на тај начин пројектује процесе добијања материјала жељених својстава.
   Исходи учења (стечена знања)Успешним савладавањем овог предмета студент ће бити у стању да учествује у истраживањима и критички анализира, вреднује и повезује нове идеје у датој области. ; ;
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПредмет садржи теоријске принципе инжењерства керамичких и стакластих материјала. Анализирају се различите структуре савремених и традиционалних керамичких и стакластих материјала, дефекти структуре керамичких материјала у функцији утицаја на дифузивност материје и својства материјала, појаве на граничним површинама од значаја за формирање микроструктуре керамичких материјала, механизми транспорта масе и електрицитета, реакције у чврстој фази, процеси синтеровања и својства керамичких и стакластих материјала. У оквиру предмета студенти израђују семинарски рад који се односи на анализу својстава керамичких материјала у функцији структуре и микроструктуре материјала.
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. W.D.Kingery, H.K.Bowen, D.R.Uhlmann, Introduction to Ceramics, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1976.
   2. Y.M.Chiang, D.P.Birnie III, W.D.Kingery, Physical Ceramics – Principles for Ceramic Science and Engineering, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1997.
   3. W.D.Kallister, Materials Science and Engineering – an Introduction, John Wiley & Sons, Inc., New York, 2003.
   4. M.Tecilazić-Stevanović, Osnovi tehnologije keramike, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, 1990.
   5. . W.Vogel, Kemija stakla, SKTH/Kemija u industriji, Zagreb, 1985.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   3
   Методе извођења наставеНастава укључује предавања, дискусију домаћих задатака, израду и презентацију семинарског рада.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична наставаУсмени испит50
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари30