Навигација

14МХНХ5 - Технологија стакла

Спецификација предмета
НазивТехнологија стакла
Акроним14МХНХ5
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаКурс садржи основе технологије стакластих материјала. У оквиру курса се изучава структура стакла, феномен стакластог стања, механизам фазног раздвајања и својства стакала. Студенти се упознају са поступцима производње комерцијалних стаклених производа, поступцима обликовања, одгревања и обраде стакала.
  Исходи учења (стечена знања)Стицање знања о структури, специфичним својствима стакала и процесима добијања стакала која омогућавају добијање стакала прилагођених одређеној намени. Студенти су овладали потребним знањима за производњу комерцијалних стакала. ;
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеКласификација стакала. Стакласто стање. Структура стакла. Структурне и кинетичке теорије настанка стакла. Нуклеација и раст кристала. Механизам фазног раздвајања. Својства стакла у течном стању и методе одређивања. Својства стакла у чврстом стању и методе одређивања. Физичко-хемијске основе синтезе стакала. Традиционалне методе обликовања (амбалажно и равно стакло). Специјални поступци обликовања. Одгревање стаклених производа. Грешке у стаклу. Контрола квалитета стаклених производа. ;
  Садржај практичне наставеПрорачун и припрема стакларске мешавине. Топљење стакларске мешавине. Диференцијално-термијска анализа стакларске мешавине и добијених стакала. Термомикроскопска анализа стакластог материјала Одређивање наклоности ка кристализацији. Рендгенска анализа топлотно обрађеног узорка стакла Одређивање својстава добијених стакала у течном и чврстом стању. Постављање криве вискозности.
  Литература
  1. W. Vogel, Кемија стакла, СКТХ, Загреб, 1985. ;
  2. Ј. Hlavac, "Technology of Glass and Ceramics", Elsevier, Amsterdam, 1982.
  3. J. Shelby, Introduction to Glass Science and Technology, Second Edition, The Royal Society of Chemistry, Cambridge, 2005.
  4. G. W. McLellan, E. B. Shand, "Glass Engineering Handbook", McGraw-Hill, New York, 1984.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  211
  Методе извођења наставеНастава укључује предавања, рачунске примере и лабораторијске вежбе..
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична настава10Усмени испит60
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари