Навигација

14ИЖС315 - Индустријско загађење

Спецификација предмета
НазивИндустријско загађење
Акроним14ИЖС315
Студијски програмИнжењерство заштите животне средине
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОстварено 96 ЕСПБ.Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ је стицање знања о управљању индустријским отпадом (чврсто, течно и гасовито стање), карактеризацији индустријских отпадних вода, чврстих материја и гасовитих испуста у животну средину, усклађеност, оцењивање и планирање индустријских процеса у складу са законском регулативом. Посматрање индустријских процеса према могућности увођења концепта чистије производње и смањења утицаја на животну средину.
  Исходи учења (стечена знања)Схватање значаја управљања индустријским процесом на тај начин да се максимално спречи издвајање опасних и штетних материја у ваздух, водотокове и земљиште. Повезивање са законском регулативом у овој обаласти. Оспособљеност студената да у пракси примене стечена знања за оцењивање индустријског процеса према ИСО 14001 стандарду и усклађености са важећим законским регулативама.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУпознавање са групама индустријских процеса који испуштају опасан отпад у животну средину, као и загађујуће материје које су чврсте, течне и гасовите. Обрађује се стандард ИСО 14001, управљање животном средином према стандарду, начин оцењивања и усклађеност са законском регулативом. Подаци омогућавају сагледавање привржености предузећа политици заштите животне средине.
  Садржај практичне наставеИзвођење студије случаја за одабрано индустријско постројење, оцењивање утицаја на животну средину, усаглашеност са законском регулативом. ; Посебно изучавање основа стандарда ИСО 14001 (политика заштите животне средине, аспекти и циљеви везани за заштиту животне средине, управљање животном средином). ;
  Литература
  1. Woodart T., Industrial Waste Treatment Handbook, Woodart&curran, 2001.
  2. FLORCZAK C.M., ROUGHTON J.E., Hazardous Waste Compliance, Butterworth-Heinemann, Elsevier Group, 2001.
  3. Cheremisinoff N.P., Handbook of Hazardous Chemical Properties Butterworth-Heinemann, Elsevier Group, 2001.
  4. Skripta sa predavanja
  5. ИСО 14001
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставеПредавања, семинарски рад, експериментални рад и менторски рад.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања5Писмени испит55
  Практична настава10Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми15
  Семинари15