Навигација

14ИИМ318 - Стакло и стакласти материјали

Спецификација предмета
НазивСтакло и стакласти материјали
Акроним14ИИМ318
Студијски програмИнжењерство материјала
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомза похађање:Керамички материјали, за полагање:Основи инжењерства материјала.Облик условљености
   Циљеви изучавања предметаПредмет упознаје студенте са условима образовања и аспектима структуре стакла. Студенти усвајају знања неопходна за спречавање и/или контролу кристализације. Студенти се упознају са термодинамичким основама и механизмом фазног раздвајања. На основу усвојених знања o својствима стакала, студенти анализирају својства стакластих материјала у функцији састава и дефинишу процес добијања материјала жељених особина.Студенти се упознају са поступцима производње комерцијалних стаклених производа, поступцима обликовања, одгревања и обраде стакала.
   Исходи учења (стечена знања)Стицање знања о структури, специфичним својствима стакала и процесима добијања стакала која омогућавају добијање стакала прилагођених одређеној намени. Студенти се упознају са механизмом фазног раздвајања у стакларским системима и стичу знања неопходна за разумевање комплексне везе састав-структура-својства-примена стакластих материјала. Студенти су овладали потребним знањима за производњу комерцијалних стакала.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеКласификација стакала. Стакласто стање. Структура стакла. Структурне и кинетичке теорије настанка стакла. Својства стакла у течном стању и методе одређивања. Својства стакла у чврстом стању и методе одређивања. Физичко-хемијске основе синтезе стакала. Сировине за топљење стакла. Прорачун стакларске мешавине. Процес топљења стакларске мешавине. Реакције у чврстом стању, хомогенизација и бистрење. Традиционалне методе обликовања (амбалажно и равно стакло). Специјални поступци обликовања. Одгревање стаклених производа. Грешке у стаклу. Контрола квалитета стаклених производа.
   Садржај практичне наставеПрорачун и припрема стакларске мешавине. Топљење стакларске мешавине. Диференцијално-термијска анализа стакларске мешавине и добијених стакала. Термомикроскопска анализа стакла. Одређивање наклоности ка кристализацији. Рендгенска анализа топлотно обрађеног узорка стакла. Одређивање својстава добијених стакала у течном и чврстом стању. Постављање криве вискозности.
   Литература
   1. W. Vogel, Кемија стакла, СКТХ, Загреб, 1985.
   2. M. Јовановић, Н. Благојевић, Љ. Костић-Гвозденовић, Практикум из технологије стакла, TМФ, 1997.
   3. J. Shelby, Introduction to Glass Science and Technology, Royal Society of Chemistry, Cambridge, 1997.
   4. I. Gutzow, J. Schmelzer, The Vitreous State, Springer – Verlag Berlin,1995.
   5. J. Hlavač, The Technology of Glass and Ceramics, Elsevier, Amsterdam, 1982.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   41
   Методе извођења наставеНастава укључује предавања комбинована са рачунским примерима и лабораторијским радом.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична настава10Усмени испит60
   Пројекти
   Колоквијуми30
   Семинари