Навигација

14Д154 - Одабрани мембрански процеси

Спецификација предмета
НазивОдабрани мембрански процеси
Акроним14Д154
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенте упозна са теоријом мембранских сепарационих процеса као и карактеристикама мембрана и мембранских модула. Детаљним приказом одабраних мембранских сепарационих техника и могућностима њиховог комбиновања студенти се оспособљавају за анализу, дизајн и развој мембранских система за примену у аналитичкој хемији и контроли квалитета.
   Исходи учења (стечена знања)Савладавањем предвиђеног програма уз самосталну израду семинарског рада студенти стичу: (1) стручна знања за анализу постојећих и развој нових мембранских техника у технолошкој контроли, (2) способност да осмишљавају, воде, анализирају и спроводе развој нових процедура и (3) самосталност и иновациону способност за развој и реализацију нових идеја.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПредмет упознаје студенте са општим принципима савремене мембранологије, класификацијом мембранских процеса и њиховом применом у аналитичкој хемији. Програм предмета обухвата основе мембранологије, а затим преглед и анализу мембранских сепарационих техника са могућностима примене у аналитичкој хемији и контроли квалитета. ; Наставне јединице: основи мембранологије, мембрански процеси са преносом масе, мембрански контактори и процеси у контакту, мембрански процеси са хемијском реакцијом, структурна интеграција мембранских процеса и њихова примена. У оквиру програма студенти су обавезни да ураде семинарски рад.
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. Meares P., Membrane Separation Processes, Elsevier, Amsterdam, 1976.
   2. Baker R.W., Membrane Technology and Aplications, 2nd ed., John Wiley & Sons, West Sussex, 2004.
   3. M.Cheryan, Ultrafiltration and Microfiltration Handbook, CRC Press, USA, 1998
   4. H.P. Hsieh, Inorganic Membranes for Separation and Reaction (Membrane Science and Technology) Elsevier, 1996
   5. S.Stevanović, "Procesi membranske ekstrakcije", recenzirana monografija, TMF, Beograd, 2000.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставеТеоријска настава, семинарски рад и домаћи задаци.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична наставаУсмени испит60
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари40