Навигација

МЗФМ - Феномени преноса у металуршким процесима-одабрана поглавља

Спецификација предмета
НазивФеномени преноса у металуршким процесима-одабрана поглавља
АкронимМЗФМ
Студијски програмМеталуршко инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са одабраним поглављима феномена преноса и метролошком обрадом примера из области металургије. Оспособљавање студената за примену одговарајућих математичких модела у решавању сложених инжењерских проблема.
  Исходи учења (стечена знања)Курс пружа неопходна знања потребна за свеобухватно разумевање поступака процесирања метала и легура. Објединјени су принципи преноса количине кретања (тј. механике флуида), преноса топлоте и преноса масе кроз аналогно разматрања сродних феномена. Кроз конкретне примере и прорачуне студенти се упознају са поступком решавања сложених инжењерских проблема.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеВискозитет и механизам преноса количине кретања код: (1) течних метала, троски и соли и (2) техничких гасова на високим температурама. Ламинарно кретање, Турбулентно кретање - Коефицијент топлотне проводности на високим температурама – методе прорачуна, Комбиновани пренос топлоте у металургији : Пренос топлоте кондукцијом, Конвекција у металургији, Пренос топлоте зрачењем. Топлотехничке карактеристике материјала – методе прорачуна. Пренос топлоте код хидро и пиро металуршких процеса. Пренос топлоте и прерада метала: ливење, пластична прерада и термичка обрада металних материјала. Очвршћавање, Раст кристала - Фик-ов закон и дифузивност материјала на високим температурама, Пренос масе код хидро и пиро металуршких процеса. Пренос масе и прерада метала: ливење, пластична прерада и термичка обрада металних материјала.
  Садржај практичне наставеРачунски примери и решења
  Литература
  1. С.Д. Цвијовић, Н. М. Бошковић-Враголовић, Феномени преноса, ТМФ, Београд 2001
  2. G.H. Geiger and D.R. Poirier, "Transport Phenomena in Materials Processing", TMS, Pittsburgh 1994
  3. С.Д. Цвијовић, Н. М. Бошковић-Враголовић, Р. В. Пјанић, Феномени преноса и технолошке операције, Задаци са изводима из теорије, Академска мисао, Београд, 2006
  4. З. Попвић, К. Раић, Енергетика металуршких пећи, збирка решених задатака, ТМФ, Београд, 1986
  5. З. Поповић, К.Раић, Пећи и пројектовање у металургији, збирка решених задатака, ТМФ, Београд 1988
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  310
  Методе извођења наставетеоријска настава са рачунским вежбама
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит40
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми40
  Семинари10