Навигација

МИН481 - Материјали отпорни на хабање

Спецификација предмета
НазивМатеријали отпорни на хабање
АкронимМИН481
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомнемаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаПредмет је конципиран тако да омогућава стицање фундаменталних знања из области материјала отпорних на хабање. У оквиру овог преднета студенти ће стећи знања о различитим механизмима хабања, факторима који утичу на одређен механизам хабања, као и материјалима који су погодни за примену у одређеним условима хабања.
  Исходи учења (стечена знања)Стицањем знања о различитим механизмима хабања, факторима који утичу на одређен механизам хабања, као и материјалима који су погодни за примену у одређеним условима хабања, студенти ће моћи лакше да одаберу адекватан материјал за одређене експлоатационе услове рада.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУ оквиру овог предмета изучаваће се: ; Класификација процеса хабања. Трибосистем. Хабајуће површине. Триболошка испитивања. Хабање атхезијом. Механизам хабања атхезијом. Фафтори који утичу на хабање атхезијом. Материјали који се користе у условима хабања атхезијом. Хабање абразијом. Механизам хабања абразијом. Фафтори који утичу на хабање абразијом. Материјали који се користе у условима хабања абразијом. Избир материјала за услове у којима се захтева отпорност на хабање абразијом и издржљивост на удар. Високохромна бела гвожђа. Утицај микроструктуре на отпорност на хабање абразијом и на издржљивост на удар. Ерозија. Механизам хабања ерозијом. Фактори који утичу на хабање ерозијом. Материјали који се користе у условима хабања ерозијом. ; ;
  Садржај практичне наставеПрактична настава из области обрађених у току теоријског дела наставе.
  Литература
  1. М. Филиповић, Материјали отпорни на хабање (материјал за учење), ТМФ, Београд, 2008.
  2. K.H. Zum Gahr, Microstructure and Wear of Materials, Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam, 1987.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  310
  Методе извођења наставеТеоријска настава,експерименталне вежбе, консултације
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит50
  Практична настава10Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми20
  Семинари10