Навигација

14МХНХ7 - Термодинамика раствора електролита

Спецификација предмета
НазивТермодинамика раствора електролита
Акроним14МХНХ7
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаДа упозна студенте са теоријом раствора електролита и термодинамичким величинама соних система који се јављају у природи и технологији неорганских соли. Студенти стичу знања о класичним и савременим моделима за предвиђање и прорачун коефицијената активности бинарних и вишекомпонентних раствора електролита. Самостална израда задатка омогућује студентима да овладају начинима обраде података термодинамичких величина раствора електролита применом савременим програма за прорачун ових величина.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти стичу неопходна знања из теорије раствора електролита и примене класичних и савремених модела за термодинамичке особине бинарних и вишекомпонентних раствора електролита. Упознају се са експерименталним техникама мерења коефицијената активности као и савременим начинима обраде експерименталних података у теорији раствора електролита применом програмских пакета за прорачун термодинамичких величина. ;
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеувод у теорију раствора електролита, ; идеални и неидеални раствори електролита, бинарни и вишекомпонентни системи, ; допунске величине раствора електролита, ; методе одређивања коефицијената активности раствора електролита, ; термодинамички модели чистих раствора електролита, ; термодинамички модели мешаних раствора електролита, ; методе обраде експерименталних података и прорачун термодинамичких величина вишекомпонентних раствора електролита, ; прорачун и предвиђање растворљивости соли у вишекомпонентним растворима електролита. ; ; ;
  Садржај практичне наставеРачунски примери
  Литература
  1. H. S. Harned, B. B. Owen, »The Physical Chemistry of Electrolytic Solutions«, Reinhold Book Corporation, New York, Amsterdam and London, 1958.
  2. R. A. Robinson, R. H. Stokes, »Electrolyte Solutions«, Butterworths Scientific Publications, London, 1955. ;
  3. H. S. Harned, R. A. Robinson, »Multicomponent Electrolyte Solutions«, Pergamon Press, London, 1968.
  4. .
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставеНастава укључује предавања, рачунске примере и самосталну израду прорачуна термодинамичких величина раствора електролита на рачунару
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит
  Практична наставаУсмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари