Навигација

14ИИМ38 - Физика чврстог стања

Спецификација предмета
НазивФизика чврстог стања
Акроним14ИИМ38
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да упозна студенте са општим принципима физике чврстог стања, који су од значаја у технолошким поступцима пројектовања и израде микроелектронских компоненти. Кроз програм предмета студенти се оспособљавају за конципирање технолошких процеса израде материјала и компоненти за примену у интегрисаној техници. ; ;
   Исходи учења (стечена знања)Предмет упознаје студенте са основама физике чврстог стања, које представљају неопходан алат за студенте инжењерства материјала. Програм предмета обухвата зонални модел чврстог тела, електронске транспортне процесе, дифузионе процесе, рекомбинационе процесе, термоелектронску емисију и хетероспојеве.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеЗонални модел чврстог тела ; • Дозвољене и забрањене зоне ; • Блохове таласне функције ; • Динамика електрона у кристалу ; • Локализована електронска стања ; Електронски транспортни процеси ; • Болцманова кинетичка једначина ; • Фермијев квази-ниво ; • Концентрација, покретљивост и проводност електрона и шупљина ; • Дрифт и дифузија ; • Галваномагнетни, термоелектрични и термомагнетни ефекти ; Дифузиони и рекомбинациони процеси ; • Дифузионе струје носилаца ; • Време живота носилаца ; • Индиректна и површинска рекомбинација носилаца ; • Термоелектронска емисија ; Хетероспојеви ; • Метал-полупроводник спојеви ; • Полупроводник-полупроводник спојеви ; • ПН спојеви ; ;
   Садржај практичне наставе;
   Литература
   1. Aschroft N. W., Mermin N. D., Solid State Physics, Holt, Rinehart nad Winston, New York, 1976.
   2. Animalu A. O. E., Intermediate quantum theory of crystalline solids, Prentice Hall Inc. Englewood Clifts, New Jersey, 1981.
   3. Киселев В. Ф., Козлов С. Н., Зоотев А. В., Основи физики поверхности твердого тела, МИР, Москва 1999.
   4. Roblin P., Rohdin H., High Speed Heterostructure Devices, Cambridge University Press, 2002.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   3
   Методе извођења наставепредавања, вежбе, семинари
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит30
   Практична наставаУсмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми40
   Семинари30