Навигација

14ИИМ31 - Феномени преноса

Спецификација предмета
НазивФеномени преноса
Акроним14ИИМ31
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомМатематика IIОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним принципима феномена преноса и метролошком обрадом примера из области инжењерства материјала. Оспособљавање студената за примену одговарајућих математичких модела у решавању једноставнијих инжењерских проблема.
  Исходи учења (стечена знања)Курс пружа неопходна знања потребна за разумевање поступака процесирања материјала: метала, керамике, полимера и композита. Објашњени су принципи преноса количине кретана (тј. механике флуида), преноса топлоте, преноса масе; као и могућност аналогног разматрања сродних феномена. Кроз конкретне примере и прорачуне студенти се упознају са поступком решавања инжењерских проблема.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеВискозитет и механизам преноса количине кретања, Њутновски и нењутновски флуиди, Ламинарно кретање, Турбулентно кретање - Коефицијент топлотне проводности: метала, керамике, полимера и композита, Пренос топлоте: провођењем (стационарно и нестационарно), прелажењем и зрачењем Карактеристике материјала: метала, керамике, полимера и композита; Видни угао; Зрачење светлећих гасова; Зрачење несветлецих гасова; Зрачење комбиновано са конвективним преносом топлоте; Пренос топлоте и процесирање материјала, Очвршћавање, Раст кристала - Фик-ов закон и дифузивност материјала, Фик-ов први и други закон; Дифузија у чврстим металима; Дифузија у чврстим неметалима; Дифузија у течностима; Дифузија у гасовима; Дифузија кроз порозне материјале.Стационарна и нестационарна дифузија чврстог стања Стационарна и нестационарна дифузија у флуиднима Међуфазни / Комбиновани пренос масе / Дифузиони и кинетички режими
  Садржај практичне наставеРачунски примери и решења
  Литература
  1. С.Д. Цвијовић, Н. М. Бошковић-Враголовић, Феномени преноса, ТМФ, Београд 2001
  2. G.H. Geiger and D.R. Poirier, "Transport Phenomena in Materials Processing", TMS, Pittsburgh 1994
  3. С.Д. Цвијовић, Н. М. Бошковић-Враголовић, Р. В. Пјанић, Феномени преноса и технолошке операције, Задаци са изводима из теорије, Академска мисао, Београд, 2006
  4. З. Попвић, К. Раић, Енергетика металуршких пећи, збирка решених задатака, ТМФ, Београд, 1986
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31
  Методе извођења наставетеоријска настава са рачунским вежбама
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит40
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми40
  Семинари10