Навигација

Хемијско инжењерство

 

Наставни план:

I година студија

Зимски семестар

  ШИФРА Назив предмета Семестар Статус Часови активне наставе Остало ЕСПБ
П В ДОН
1 22ЗП101 Општа хемија 1 1 о 4 0 2   6
2 22ЗП102 Математика 1 1 о 3 3 0 1 6
3 22ЗП103 Техничка физика 1 1 о 3 1,6 1,4   6
4 22ЗП104 Инжењерско цртање 1 о 2 2 0   5
5 22ЗП105 Социологија 1 о 2 1 0   3
6   Изборни предмет 1 – Страни језик 1 1 и         3

Летњи семестар

  ШИФРА Назив предмета Семестар Статус Часови активне наставе Остало ЕСПБ
П В ДОН
1 22ЗП111 Општа хемија 2 2 о 4 0 2   6
2 22ЗП112 Математика 2 2 о 3 3 0   6
3 22ЗП113 Техничка физика 2 2 о 3 1,6 1,4   6
4 22ЗП114 Елементи опреме у процесној индустрији 2 о 3 2 0   6
5   Изборни предмет 2 – Страни језик 2 2 и         3
6   Изборни предмет 3 – Рачунари 2 и         4
    Укупно на I години студија:             60

II година студија

Зимски семестар

  ШИФРА Назив предмета Семестар Статус Часови активне наставе Остало ЕСПБ
П В ДОН
1 22ЗП281 Органска хемија 1 3 о 4 0 2   6
2 22ЗП21 Аналитичка хемија 3 о 3 0 3   6
3 22ЗП27 Диференцијалне једначине 3 о 1 3 0   5
4 22ЗП22 Термодинамика 3 о 3 2 0   6
5 22ХХИ210 Увод у ХИ 3 о 2 1 0   4
6 22ЗП25 Програмирање са применом нумеричких метода у инжењерству 3 о 2 0 2   4

Летњи семестар

  ШИФРА Назив предмета Семестар Статус Часови активне наставе Остало ЕСПБ
П В ДОН
1 22ЗП282 Органска хемија 2 4 о 4 0 2   7
2 22ЗП291 Физичка хемија 1 4 о 4 0 2   7
3 22ХХИ211 Елементи вероватноће и статистике 4 о 2 1 0   4
4 22ХХИ212 Механика флуида 4 о 2 1 0   4
5 22ЗП24 Електротехника са електроником 4 о 2 1 1   4
6 22ЗП23 Основи економије 4 о 2 1 0   3
    Укупно на II години студија:              60

III година студија

Зимски семестар

  ШИФРА Назив предмета Семестар Статус Часови активне наставе Остало ЕСПБ
П В ДОН
1 22ЗП392 Физичка хемија 2 5 о 4 0 2   7
2 22ЗП33 Механичке операције 5 о 2 2 0   5
3 22ЗП34 Топлотне операције 5 о 2 2 0   5
4 22ЗП32 Материјали 5 о 3 1 0   5
5 22ЗП35 Инструменталне методе 5 о 2 0 1   3
6   Стручни предмет 1 (бира се 1 од 6)              

Летњи семестар

  ШИФРА Назив предмета Семестар Статус Часови активне наставе Остало ЕСПБ
П В ДОН
1 22ЗП36 Операције преноса масе 6 о 3 3 0   7
2 22ЗП37 ХИ лабораторија 6 о 0 0 3   3
3 22ЗП31 Основи реакторског инжењерства 6 о 2 2 0   5
4   Изборни блок 1 (бира се 15 кредита из изборне области) 6 и         15
    Укупно на III години студија:             60

IV година студија

Зимски семестар

  ШИФРА Назив предмета Семестар Статус Часови активне наставе Остало ЕСПБ
П В ДОН
1 22ЗП43 Основи аутоматског управљања 7 о 2 0 2   5
2 22ЗП42 Основи пројектовања 7 о 1 1 0   2
3 22ЗП46 Увод у заштиту радне и животне средине 7 о 2 0 0   3
4   Изборни блок 2 (бира се 20 кредита из изборне области) 7 и         20

Летњи семестар

  ШИФРА Назив предмета Семестар Статус Часови активне наставе Остало ЕСПБ
П В ДОН
1 22ЗП41 Економика предузећа и менаџмент 8 о 3 1 0   4
2   Изборни блок 3 (бира се 14 кредита из изборне области) 8 и         14
3 22ЗП44 Стручна пракса 8 о         3
4 22ЗРИР Завршни рад – истраживачки рад 8 о         4
5 22ЗРИО Завршни рад – израда и одбрана 8 о         5
    Укупно на IV години студија             60
    Укупно на четири године студија             240

Изборни предмети

Изборни предмет 1 – Страни језик 1 (повратак у горњи део табеле)

  ШИФРА Назив предмета Семестар Статус Часови активне наставе Остало ЕСПБ
П В ДОН
1 22ЗП106 Енглески језик за академске потребе 1 и 1 1 0   3
2 22ЗП107 Енглески језик - општи курс напредног нивоа 1 и 1 1 0   3

Изборни предмет 2 – Страни језик 2 (повратак у горњи део табеле)

  ШИФРА Назив предмета Семестар Статус Часови активне наставе Остало ЕСПБ
П В ДОН
1 22ЗП116 Енглески језик струке 2 и 1 1 0   3
2 22ЗП117 Енглески језик за потребе академских истраживања 2 и 1 1 0   3

Изборни предмет 3 (повратак у горњи део табеле)

  ШИФРА Назив предмета Семестар Статус Часови активне наставе Остало ЕСПБ
П В ДОН
1 22ЗП108 Основи примене рачунара 2 и 0 0 2   4
2 22ЗП118 Основи програмирања у инжењерству 2 и 0 0 2   4

Стручни предмет 1 (бира се 1 од 6) (повратак у горњи део табеле)

  ШИФРА Назив предмета Семестар Статус Часови активне наставе Остало ЕСПБ
П В ДОН
Област електрохемијско инжењерство
1 22ЕИ3 Неорганска хемија 5 и 3 0 2   5
Област фармацеутско инжењерство
1 22ФИ3 Основи фармацеутског инжењерства 5 и 3 2 0   5
Област хемијско процесно инжењерство
1 22ХПИ3 ХИ термодинамика 5 и 3 0 0   5
Област контрола квалитета
1 22КК3 Аналитичке технике у контроли квалитета 5 и 2 0 3   5
Област неорганска хемијска технологија
1 22НХТ3 Неорганска хемија 5 и 3 0 2   5
Област органска хемијска технологија
1 22ОХТ3 Принципи физичке органске хемије 5 и 2 0 3   5
Област полимерно инжењерство
1 22ПИ3 Основи полимерног инжењерства 5   3 0 2   5

Изборни блок 1 (бира се 15 кредита) (повратак у горњи део табеле)

  ШИФРА Назив предмета Семестар Статус Часови активне наставе Остало ЕСПБ
П В ДОН
Област електрохемијско инжењерство
1 22ЕИ31 Електрохемија 6 и 3 0 1   5
2 22ЕИ32 Eлектрохемијски извори енергије 6 и 3 0 2   6
3 22ЕИ33 Колоидна хемија 6 и 2 0 1   4
Област фармацеутско инжењерство
1 22ФИ31 Добра произвођачка пракса у фармацеутској индустрији 6 и 2 1 0   3
2 22ФИ32 Биоинжењерска термодинамика 6 и 2 1 0   3
3 22ФИ33 Биохемија 6 и 3 1 0   5
4 22ФИ34 Микробиологија 6 и 2 0 1   4
Област хемијско процесно инжењерство
1 22ХПИ31 Хемијско-инжењерско рачунање 6 и 2 0 2   5
2 22ХПИ32 Моделовање и симулација процеса 6 и 2 0 2   5
3 * Бира се 1 од 2 понуђена *предмета: 6 и          
  22ХПИ33 *Основе вишефазних система 6 и 2 2 0   5
  22ХПИ34 *Прорачун, израда и експлоатација опреме у процесној индустрији 6 и 2 2 0   5
Област контрола квалитета
1 22КК31 Сепарационе технике 6 и 2 0 2   5
2 22КК32 Електроаналитичке методе 6 и 2 1 1   5
3 22КК33 Инструменталне методе 2 6 и 2 0 2   5
Област неорганска хемијска технологија
1 22НХТ31 Неорганска хемијска технологија 6 и 3 0 0   3
2 22НХТ32 Хетерогена равнотежа 6 и 1 1 0   3
3 22НХТ33 Термодинамички основи неорганске хемијске технологије 6 и 2 2 0   4
4 22НХТ34 Моделовање и симулација процеса 6 и 2 0 2   5
Област органска хемијска технологија
1 22ОХТ31 Основи петрохемијског инжењерства 6 и 3 3 0   7
2 22ОХТ32 Хемија природних органских једињења 6 и 2 0 0   3
3 22ОХТ33 Моделовање и симулација процеса 6 и 2 0 2   5
Област полимерно инжењерство
1 22ПИ31 Хемија макромолекула 6 и 2 1 2   6
2 22ПИ32 Природни полимерни материјали 6 и 2 1 1   4
3 22ПИ33 Моделовање и симулација процеса 6 и 2 0 2   5

Изборни блок 2 (бира се 20 кредита) (повратак у горњи део табеле)

  ШИФРА Назив предмета Семестар Статус Часови активне наставе Остало ЕСПБ
П В ДОН
Област електрохемијско инжењерство
1 22ЕИ41 Основи електрохемијског инжењерства 7 и 3 0 1   4
2 22ЕИ42 Неметалне превлаке 7 и 2 0 2   4
3 22ЕИ43 Корозија 7 и 3 0 1   4
4 22ЕИ44 Одрживи развој 7 и 2 1 0   4
5 22ЕИ45 Мониторинг животне средине 7 и 2 0 0   4
Област фармацеутско инжењерство
1 22ФИ41 Ензимско инжењерство 7 и 2 1 2   5
2 22ФИ42 Хемија хетероцикличних једињења 7 и 2 0 0   3
3 22ФИ43 Технолошки поступци у фармацеутском инжењерству 7 и 2 1 0   4
4 22ФИ44 Фармацеутска биотехнологија 7 и 2 0 2   5
5 22ФИ45 Биоматеријали 7 и 2 0 1   3
Област хемијско процесно инжењерство
1 22ХПИ41 Пројектовање хемијских реактора 7 и 3 2 0   5
2 22ХПИ42 Пројектовање уређаја за механичке и топлотне операције 7 и 3 2 1   6
3 22ХПИ43 Пројектовање уређаја за пренос масе и сепарационих процеса 7 и 2 2 1   5
4 22ХПИ44 Одрживи развој 7 и 2 1 0   4
Област контрола квалитета
1 22КК41 Контрола квалитета индустријских производа 7 и 3 0 3   6
2 22КК42 Анализа квалитета воде 7 и 2 0 2   5
3 22КК43 Пројектовање и акредитација лабораторија 7 и 2 1 0   3
4 22КК44 Основи управљања квалитетом 7 и 2 0 0   2
5 22КК45 Одрживи развој 7 и 2 1 0   4
Област неорганска хемијска технологија
1 22НХТ41 Сагоревање и индустријске пећи 7 и 3 1 1   6
2 22НХТ42 Технологија воде 7 и 3 0 2   5
3 22НХТ43 Основи технологије керамике 7 и 3 0 2   5
4 22NHT44 Одрживи развој 7 и 2 1 0   4
Област органска хемијска технологија
1 22ОХТ41 Пројектовање хемијских реактора 7 и 3 2 0   5
2 22ОХТ42 Органска хемијска технологија 7 и 2 2 0   5
3 22ОХТ43 Сепарациони процеси у петрохемијској индустрији 7 и 2 1 0   4
4 22ОХТ44 Органска индустријска синтеза 7 и 2 1 2   6
Област полимерно инжењерство
1 22ПИ41 Карактерисање полимерних материјала 7 и 2 0 2   5
2 22ПИ42 Полимерно реакционо инжењерство 7 и 3 2 0   6
3 22ПИ43 Реологија полимера 7 и 2 0 2   5
4 22ПИ44 Прерада и рециклажа полимера 7 и 3 1 0   4

Изборни блок 3 (бира се 14 кредита) (повратак у горњи део табеле)

  ШИФРА Назив предмета Семестар Статус Часови активне наставе Остало ЕСПБ
П В ДОН
Област електрохемијско инжењерство
1 22ЕИ46 Електрохемијске технологије 8 и 3 0 2   5
2 22ЕИ47 Металне превлаке 8 и 2 0 2   4
3 22ЕИ48 Заштита од корозије 8 и 3 1 0   5
Област фармацеутско инжењерство
1 22ФИ46 Пројектовање уређаја и апарата у фармацеутској индустрији 8 и 3 2 0   5
2 22ФИ47 Пројектовање процеса у биохемијском и фармацеутском инжењерству 8 и 3 2 0   5
3 22ФИ48 Принципи синтезе лекова у  фармацеутском инжењерству 8 и 2 0 2   4
Област хемијско процесно инжењерство
1 22ХПИ45 Системи аутоматског управљања процесима 8 и 3 0 2   5
2 22ХПИ46 Пројектовање процеса у ХИ 8 и 3 1 2   6
3 22ХПИ47 Енергетика процесне индустрије 8 и 2 1 0   3
Област контрола квалитета
1 22КК46 Анализа квалитета хране 8 и 3 0 2   5
2 22КК47 Управљање процесима 8 и 3 0 2   5
3 22КК48 Основи хемометрије 8 и 2 2 0   4
Област неорганска хемијска технологија
1 22НХТ45 Пројектовање процеса у НХТ 8 и 2 2 0   4

2
3

* Бира се 2 од 4 понуђена *предмета: 8 и          
  22НХТ46 *Технологија стакла 8 и 3 1 1   5
  22НХТ47 *Технологија грађевинских материјала 8 и 3 0 2   5
  22НХТ48 *Електрохемијске технологије 8 и 3 0 2   5
  22НХТ49 *Технологија киселина, база и минералних ђубрива 8 и 3 1 1   5

Област органска хемијска технологија

1 22ОХТ45 Технологија прераде нафте и каталитички процеси 8 и 3 0 0   4
2 22ОХТ46 Пројектовање процеса у ОХТ 8 и 3 2 0   6
3 22ОХТ47 Анализа процеса, БАТ/БЕП и процена утицаја на животну средину 8 и 2 1 0   4

Област полимерно инжењерство

1 22ПИ45 Технологија синтезе полимера 8 и 2 1 1   5
2 22ПИ46 Полимерни премази 8 и 3 1 1   5
3 22ПИ47 Пројектовање процеса у полимерном инжењерству 8 и 2 2 0   4