Навигација

Биохемијско инжењерство и биотехнологија


Наставни план:

I година студија

Зимски семестар

  ШИФРА Назив предмета Семестар Статус Часови активне наставе Остало ЕСПБ
П В ДОН
1 22ЗП101 Општа хемија 1 1 о 4 0 2   6
2 22ЗП102 Математика 1 1 о 3 3 0 1 6
3 22ЗП103 Техничка физика 1 1 о 3 1,6 1,4   6
4 22ЗП104 Инжењерско цртање 1 о 2 2 0   5
5 22ЗП105 Социологија 1 о 2 1 0   3
6   Изборни предмет 1 – Страни језик 1 1 и         3

Летњи семестар

  ШИФРА Назив предмета Семестар Статус Часови активне наставе Остало ЕСПБ
П В ДОН
1 22ЗП111 Општа хемија 2 2 о 4 0 2   6
2 22ЗП112 Математика 2 2 о 3 3 0   6
3 22ЗП113 Техничка физика 2 2 о 3 1,6 1,4   6
4 22ЗП114 Елементи опреме у процесној индустрији 2 о 3 2 0   6
5   Изборни предмет 2 – Страни језик 2 2 и         3
6   Изборни предмет 3 – Рачунари 2 и         4
    Укупно на I години студија:             60

II година студија

Зимски семестар

  ШИФРА Назив предмета Семестар Статус Часови активне наставе Остало ЕСПБ
П В ДОН
1 22ЗП22 Термодинамика 3 о 3 2 0   6
2 22ЗП21 Аналитичка хемија 3 о 3 0 3   6
3   Изборни предмет 4 – Математика 3 и         5
4 22ЗП281 Органска хемија 1 3 о 4 0 2   6
5 22ББИ210 Функционисање биолошких система 3 о 3 0 0   4
6 22ЗП25 Програмирање са применом нумеричких метода у инжењерству 3 о 2 0 2   4

Летњи семестар

  ШИФРА Назив предмета Семестар Статус Часови активне наставе Остало ЕСПБ
П В ДОН
1 22ЗП23 Основи економије 4 о 2 1 0   3
2 22ЗП282 Органска хемија 2 4 о 4 0 2   7
3 22ЗП291 Физичка хемија 1 4 о 4 0 2   7
4 22ЗП212 Микробиологија 4 о 2 0 1   4
5   Изборни блок 1 (бира се 8 кредита) 4 и         8
    Укупно на II години студија:              60

III година студија

Зимски семестар

  ШИФРА Назив предмета Семестар Статус Часови активне наставе Остало ЕСПБ
П В ДОН
1 22ЗП33 Основе механичких операција 5 о 2 1 0   4
2 22ЗП34 Основе топлотних операција 5 о 2 1 0   4
3 22ББИ33 Ензимологија 5 о 2 2 0   5
4 22ЗП35 Инструменталне методе 5 о 2 0 1   3
5 22ББИ392 Физичка хемија 2 5 о 3 0 1   5
6 22ББИ30 Биотехнолошки практикум 1 5 о 0 1 3   3
7   Изборни блок 2 (бира се 2 oд 4) 5 и         6

Летњи семестар

  ШИФРА Назив предмета Семестар Статус Часови активне наставе Остало ЕСПБ
П В ДОН
1 22ЗП36 Операције преноса масе 6 о 3 3 0   7
2 22ЗП31 Основи реакторског инжењерства 6 о 2 2 0   5
3 22ЗП311 Основи биопроцесног инжењерства 6 о 3 1 0   4
4 22ЗП313 Биохемија 6 о 3 1 0   5
5 22ББИ38 Генетика 6 о 2 0 0   3
6   Изборни блок 3 (бира се 2 од 4) 6 и         6
    Укупно на III години студија:             60

IV година студија

Зимски семестар

  ШИФРА Назив предмета Семестар Статус Часови активне наставе Остало ЕСПБ
П В ДОН
1 22ЗП42 Основи пројектовања 7 о 2 0 0   2
2 22ЗП43 Основи аутоматског управљања 7 о 2 0 2   5
3 22ББИ472 Ензимско инжењерство 7 о 2 1 2   6
4 22ББИ46 Биотехнолошки процеси 7 о 2 2 0   5
5 22ББИ482 Прехрамбена биотехнологија 7 о 4 0 0   5
6   Изборни блок 4 (бира се 9 кредита) 7 и         9

Летњи семестар

  ШИФРА Назив предмета Семестар Статус Часови активне наставе Остало ЕСПБ
П В ДОН
1 22ББИ410 Биотехнолошки практикум 2 8 о 1 0 2   3
2   Изборни блок 5 (бира се 9 кредита) 8 и         9
3 22ЗП44 Стручна пракса 8 о         3
4 22ЗП41 Економика предузећа и менаџмент 8 о 3 1 0   4
5 22ЗРИР Завршни рад – истраживачки рад 8 о         4
6 22ЗРИО Завршни рад – израда и одбрана 8 о         5
    Укупно на IV години студија             60
    Укупно на четири године студија             240

Изборни предмети

Изборни предмет 1 – Страни језик 1 (повратак у горњи део табеле)

  ШИФРА Назив предмета Семестар Статус Часови активне наставе Остало ЕСПБ
П В ДОН
1 22ЗП106 Енглески језик за академске потребе 1 и 1 1 0   3
2 22ЗП107 Енглески језик - општи курс напредног нивоа 1 и 1 1 0   3

Изборни предмет 2 – Страни језик 2 (повратак у горњи део табеле)

  ШИФРА Назив предмета Семестар Статус Часови активне наставе Остало ЕСПБ
П В ДОН
1 22ЗП116 Енглески језик струке 2 и 1 1 0   3
2 22ЗП117 Енглески језик за потребе академских истраживања 2 и 1 1 0   3

Изборни предмет 3 – Рачунари (повратак у горњи део табеле)

  ШИФРА Назив предмета Семестар Статус Часови активне наставе Остало ЕСПБ
П В ДОН
1 22ЗП108 Основи примене рачунара 2 и 0 0 2   4
2 22ЗП118 Основи програмирања у инжењерству 2 и 0 0 2   4

Изборни предмет 4 – Математика (повратак у горњи део табеле)

  ШИФРА Назив предмета Семестар Статус Часови активне наставе Остало ЕСПБ
П В ДОН
1 22ЗП211 Математика 3 3 и 2 3 0   5
2 22ЗП27 Диференцијалне једначине 3 и 1 3 0   5

Изборни блок 1 (бира се 8 кредита) (повратак у горњи део табеле)

  ШИФРА Назив предмета Семестар Статус Часови активне наставе Остало ЕСПБ
П В ДОН
1 22ББИ212 Биофизика 4 и 1 1 0   2
2 22ББИ213 Природни полимерни     материјали 4 и 1 0 2   3
3 22ББИ215 Биобновљиви и електрохемијски извори енергије 4 и 2 0 0   3
4 22ББИ216 Хемија хетероцикличних једињења 4 и 2 0 0   3
5 22ББИ217 Практикум из хемије природних органских једињења 4 и 0 0 2   2
6 22ЗП241 Електротехника са електроником 4 и 2 1 1   4

Изборни блок 2 (бира се 2 oд 4) (повратак у горњи део табеле)

  ШИФРА Назив предмета Семестар Статус Часови активне наставе Остало ЕСПБ
П В ДОН
1 22ББИ310 Биоматеријали 5 и 2 0 1   3
2 22ББИ311 Сировине у биотехнологији 5 и 3 0 0   3
3 22ББИ312 Увод у заштиту радне и животне средине 5 и 2 0 0   3
4 22ББИ316 Савремена мерења у технологији 5 и 1 0 1   3

Изборни блок 3 (бира се 2 од 4) (повратак у горњи део табеле)

  ШИФРА Назив предмета Семестар Статус Часови активне наставе Остало ЕСПБ
П В ДОН
1 22ББИ313 Опрема у биотехнологији 6 и 2 1 0   3
2 22ББИ314 Биоинжењерска термодонамика  6 и 2 1 0   3
3 22ББИ315 Квалитет и безбедност у биотехнологији 6 и 2 1 0   3
4 22ББИ317 Амбалажни материјали 6 и 3 0 0   3

Изборни блок 4 (бира се 9 кредита) (повратак у горњи део табеле)

  ШИФРА Назив предмета Семестар Статус Часови активне наставе Остало ЕСПБ
П В ДОН
1 22ББИ471 Метаболичко и генетичко инжењерство 7 и 2 0 1   4
2 22ББИ473 Фармацеутска биотехнологија 7 и 2 0 2   5
3 22ББИ474 Издвајање и пречишћавање биотехнолошких производа 7 и 1 2 1   4
4 22ББИ475 Карактерисање полимерних материјала 7 и 2 0 2   5

Изборни блок 5 (бира се 9 кредита) (повратак у горњи део табеле)

  ШИФРА Назив предмета Семестар Статус Часови активне наставе Остало ЕСПБ
П В ДОН
1 22ББИ484 Хемијска биотехнологија 8 и 3 0 1   5
2 22ББИ485 Пројектовање процеса у биохемијском и фармацеутском инжењерству 8 и 3 2 0   5
3 22ББИ486 Биотехнологија у заштити животне средине 8 и 3 1 0   4
4 22ББИ487 Биоактивне компоненте хране 8 и 3 0 0   4