Навигација

Архива вести

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИСТУПНОМ ПРЕДАВАЊУ-Биохемијско инжењерство и биотехнологија

Опште вести

Обавештење о приступном предавању - БИБ

01.08.2022.

Приступно предавање за кандидата који се пријавио на конкурс за избор једног доцента, за ужу научну област Биохемијско инжењерство и биотехнологија, са темом: „Активна и интелигентна паковања-функције активног и интелигентног паковања“, одржаће се у понедељак 01.08.2022. у Свечаној сали са почетком у 10 часова.

Име кандидата је: др Соња Јаковетић Танасковић

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИСТУПНОМ ПРЕДАВАЊУ-ОХ

Опште вести

Приступно предавање за кандидата који се пријавио на конкурс за избор једног асистента са докторатом, за ужу научну област Органска хемија, са темом: "Реакција диазо-купловања: синтеза метил оранжа“, одржаће се у среду 22.06.2022. у учионици Катедре за органску хемију са почетком у 11 часова.

Име кандидата је: Јелена Лађаревић.

Трајање приступног предавања је 45 минута.

Обавештење о приступном предавању-КМ

Опште вести

Приступно предавање за кандидате који су се пријавили на конкурс за избор једног асистента за ужу научну област Инжењерство материјала, са темом: „Механичка својства материјала са методама испитивања“, одржаће се 05.07.2022. године у Лабораторији за Конструкционе и специјалне материјале -139 са следећим распоредом:

Кандидат Даниел Мијаиловић– 11:00,

Кандидат Александра Јанићијевић– 12:00

Трајање приступног предавања је 45 минута.

Обавештење о приступном предавању-ФЕХ

Опште вести

Приступно предавање за кандидата који се пријавио на конкурс за избор једног асистента, за ужу научну област Електрохемија, са темом: "Нехомогени облици корозије“, одржаће се у четвртак 16.06.2022. у учионици за ФЕХ са почетком у 12 часова. Име кандидата је: Александра Поповић.

Обавештење о приступном предавању-ХИ

Опште вести
Приступно предавање за кандидата који се пријавио на конкурс за избор једног асистента са докторатом, за ужу научну област Хемијско инжењерство, са темом: "Двострукоцевни размењивач топлоте са променом фазе“, одржаће се у уторак 07.06.2022. у свечаној сали са почетком у 12 часова. Име кандидата је: Дивна Мајсторовић.

Circle U: Нови конкурси за студенте и запослене на ТМФ

Опште вестиСтудентске вести

Летње школе, финансирање заједничких пројеката у области високог образовања, формирање интердисциплинарних мрежа истраживача у оквиру Circle U. асоцијације Универзитета, и наградни конкурс намењен истраживачима.