Навигација

Позив за ангажовање тима експерата из Србије на пројекту “Зелена транзиција – Имплементација Директиве о индустријским емисијама у Србији у периоду 2021-2027. године”

Опште вести

Технолошко - металуршки факултет, Универзитета у Београду, расписује конкурс за тим техничких, финансијских, правних експерата и експерата за информационе технологије у области заштите животне средине на пројекту “Зелена транзиција – Имплементација Директиве о индустријским емисијама у Србији у периоду 2021-2027. године”. Пројекат се реализује у сарадњи са Министарством заштите животне средине Републике Србије, а уз финансијску помоћ Шведске агенције за међународни развој и сарадњу преко Амбасаде Шведске у Београду.

Изабрани кандидати ће бити ангажовани у оквиру различитих активности на пројекту у зависности од њихове експертизе и доступности. Детаљи о појединим задацима, броју дана и датумима ангажовања ćе се дефинисати по потреби током трајања пројекта за сваку позицију. Не постоји гаранција за ангажовање на пројекту, али ће се у сваком случају, када је потребно ангажовање стручњака, они бирати из тима стручњака.

Стручњаке са потребним професионалним искуством позивамо да се пријаве за следеćе позиције:

 

Описи задужења за горе наведене позиције су доступни на линковима поред њих.

Рок за пријаву је 28. јануар 2024. године.

Заинтересовани кандидати треба да доставе своју биографију на енглеском језику, на е-маил: ippc@tmf.bg.ac.rs

 

Биографија треба да буде припремљена у следеćем формату: CV формат

НАПОМЕНА: Молимо Вас да обавезно у наслову поруке и у биографији наведете позицију за коју се пријављујете.

По завршетку пријавног рока биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор и они ће бити у обавези да доставе доказе о наведеним референцама и образовању. Свим осталим кандидатима се захваљујемо на интересовању.

У случају неких неправилности, корупције или сличног понашања пријаве ће бити одбијене и конкурс поништен.