Навигација

Архива вести

Оглас за јавно надметање за давање у закуп пословног простора у згради фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке

Опште вести

...површинe 249м2 у приземљу са припадајућим подрумом површине 100м2, у виђеном стању, празан, у стамбено-пословном објекту у Београду, Теразије 39, екстра зона

Пријаве се подносе најкасније до 12. априла 2023.

Оглас за јавно надметање за давање у закуп локала

Опште вести

Даје се у закуп локал површине 249м2 у приземљу са припадајућим подрумом површине 100м2, у стамбено-пословној згради Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке, у Београду, у Ул. Теразије 39, екстра зона, у виђеном стању...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОМЕНИ ТЕРМИНА ЗА ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ-ИЗЖС

Опште вести

Приступно предавање за кандидаткињу која се пријавила на конкурс за избор једног асистента за ужу научну област Инжењерство заштите животне средине, са темом: "Фотокаталитички процеси у пречишћавању отпадних вода", одржаће се у новом термину, тј. одлаже се за петак, 02.9.2022. у учионици 3 са почетком у 9 и 45 часова. Име кандидаткиње је Милица Стојковић.

доцент др Владимир Павићевић, председник комисије

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОМЕНИ ТЕРМИНА ЗА ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ-АХ

Опште вести

Приступно предавање за кандидаткињу која се пријавила на конкурс за избор једног асистента са докторатом за ужу научну област Аналитичка хемија, са темом: "Анализа јона метала у воденим растворима класичним и инструменталним методама", одржаће у новом термину, тј. одлаже се за четвртак, 01.09.2022. у учионици 248 са почетком у 15 часова. Име кандидаткиње је Марија Вукчевић.

Проф. Антоније Оњиа

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИСТУПНОМ ПРЕДАВАЊУ-ИЗЖС

Опште вести

Приступно предавање за кандидаткињу која се пријавила на конкурс за избор једног асистента за ужу научну област Инжењерство заштите животне средине, са темом: "Фотокаталитички процеси у пречишћавању отпадних вода", одржаће
се у четвртак, 01.9.2022. у учионици 3 са почетком у 13 часова. Име кандидаткиње је Милица Стојковић.
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИСТУПНОМ ПРЕДАВАЊУ-АХ

Опште вести

Приступно предавање за кандидаткињу која се пријавила на конкурс за избор једног асистента са докторатом за ужу научну област Аналитичка хемија, са темом: "Анализа јона метала у воденим растворима класичним и инструменталним методама", одржаће се у уторак, 30.08.2022. у учионици 248 са почетком у 15 часова. Име кандидаткиње је Марија Вукчевић.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИСТУПНОМ ПРЕДАВАЊУ-ФХЕХ

Опште вести

Приступно предавање за кандидата који се пријавио на конкурс за избор једног доцента, за ужу научну област Електрохемија, са темом: "Експерименталне основе хемијске кинетике“, одржаће се у среду 06.07.2022. у учионици Катедре за физичку хемију и елек...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИСТУПНОМ ПРЕДАВАЊУ-БИБ

Опште вести

Приступно предавање за кандидате који су се пријавили на конкурс за избор једног асистента са докторатом за ужу научну област Биохемијско инжењерство и биотехнологија, са темом: „Прорачун биосепарационих техника применом програмског пакета SuperPro Des...