Навигација

Задужбина Ђоке Влајковића расписује оглас

Опште вести

Задужбина Ђоке Влајковића дана 11. јуна 2024. године расписује О Г Л А С ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП СТАНА

Даје се у закуп стан број 6/2 (део стана број 6), површине 52м2 на трећем спрату уличног објекта Задужбине Ђоке Влајковића у Београду, у Ул. Влајковићева број 5, екстра зона, у виђеном стању.
Почетни износ закупнине је 1.127,00 дин/м2 без ПДВ, што укупно износи 58.604,00 дин без ПДВ (Задужбина није у систему ПДВ).
Стан се издаје у закуп за становање или за обављање мирне делатности (осим организовања игара на срећу, кладионица и оних које буком, вибрацијама, мирисима, димом или на други сличан начин ометају станаре зграде у Влајковићевој 5 и околних зграда у мирном коришћењу станова и пословних простора).
Критеријум за избор закупца је највиша понуђена цена закупнине по м2 оглашеног простора без обрачунатог ПДВ.

Више информација на следећем линку.