Навигација

Серија вебинара посвећених патентној заштити

Опште вести

Завод за интелектуалну својину организује вебинаре посвећене патентној заштити. Током марта, априла и маја, одржаће се шест вебинара током којих ће се учесници упознати са најважнијим темама у вези са заштитом проналазака.

Пријавите се за учешће на вебинару по избору попуњавањем контакт форме на следећем линку.
Након регистрације, а два дана пре сваког од вебинара, добићете линк за праћење сваког појединачног вебинара (по редоследу одржавања) на адресу електронске поште коју сте навели приликом регистрације.

Сви вебинари се одржавају онлајн путем ZOOM платформе.

Први вебинар под називом ”Заштита пословне тајне” се одржава у уторак, 5. марта 2024. године (10:00-12:00 часова). Пословна тајна је право интелектуалне својине које за предмет заштите има поверљиву информацију значајну за пословање привредног субјекта. Током вебинара учесницима ће бити представљено које услове поверљива информација треба да испуњава да би добила статус пословне тајне, какве информације могу бити предмет заштите пословном тајном и на који начин се штити пословна тајна. Посебна пажња биће посвећена односу пословне тајне и других права интелектуалне својине, у првом реду патената. Предавач: Александра Михаиловић, помоћник директора, Сектор за патенте.

Вебинар са темом ”Увод у патенте” се одржава у уторак, 12. марта 2024. године (10:00-12:00 часова). Основни циљ вебинара је да пружи основне информације у вези са системом заштите проналазака патентом или малим патентом. Током вебинара учесници ће се упознати са значајем заштите проналазака, условима и поступком за заштиту патентом/малим патентом. Такође, детаљно ће бити представљене све фазе у поступку испитивања националне пријаве. Предавач: Наташа Миловановић, начелник Одељења за машинство, електротехнику и општу технику.

Трећи вебинар се одржава у уторак, 19. марта, 2024. године (10:00-12:00 часова) са темом ”Међународна заштита проналазака”. Кроз овај вебинар учесницима ће бити представљено на који начин се проналазак може заштити у иностранству и како изабрати одговарајући систем заштите (национална пријава патента, међународна пријава патента или европска пријава патента). Током вебинара биће представљени рокови за поступање и таксе које се плаћају приликом међународне заштите проналаска. Предавач: Александра Михаиловић, помоћник директора, Сектор за патенте.

Вебинар са темом ”Заштита софтвера патентом” се одржава у уторак, 26. марта 2024. године (10:00-12:00 часова). Данас се многе иновације базирају на софтверу и све већа потреба је за правном заштитом ових иновација. На вебинару ће се детаљно размотрити услови које проналазак заснован на софтверу мора да испуни како би се регистровао као патент. Учесници ће бити у прилици да се упознају са приступом испитивања ових проналазака, начином на који се састављају патентни захтеви, као и препорукама за будуће подносиоце у вези са састављањем пријаве. Предавач: Наташа Миловановић, начелник Одељења за машинство, електротехнику и општу технику.

Пети вебинар се одржава у уторак, 2. априла, 2024. године (10:00-12:00 часова) са темом ”Састављање пријаве за заштиту проналаска”. Правилно састављање пријаве за признање патента/малог патента је важан корак у поступку заштите проналаска. Учесницима ће се презентовати основне информације неопходне за правилно састављање пријаве, као што су приказ свих делова које мора да садржи пријава за заштиту проналаска као и правила која дефинишу форму и садржај пријаве тј. начин на који се сваки од делова пријаве саставља. На конкретном примеру проналаска – уређаја, приказаће се начин састављања пријаве за заштиту проналаска. Предавач: Наташа Миловановић, начелник Одељења за машинство, електротехнику и општу технику.

Завршни вебинар у овој серији ”Специфичности патентирања у области хемије и биотехнологије ” се одржава у уторак, 14. маја 2024. године (10:00-12:00 часова). У вези са заштитом проналазака у областима хемије и биотехнологије прописани су додатни услови и правила у погледу предмета патентне заштите и садржаја пријаве проналаска. У оквиру ове теме даће се приказ изузећа од патентне заштите и начина на који треба да буде састављена пријава за заштиту проналазака из области хемијске технологије, фармације, биотехнологије. Предавач: Јелена Томић Кесер, шеф Одсека за хемију и хемијску технологију.

Пријави за учешће на изабраним вебинарима можете приступити овде.

Након регистрације, а два дана пре сваког од вебинара, добићете линк за изабрани вебинар (по редоследу одржавања) на адресу електронске поште коју сте навели приликом регистрације. Сви вебинари се одржавају онлајн путем ZOOM платформе.