Навигација

OSCARS позив за Open Science пројекте и услуге

Опште вести

OSCARS пројекат функционише као кластер научних кластера у областима

  *   ENVRI (environmental science),
  *   ESCAPE (astronomy and particle-nuclear physics),
  *   Life Science RI (life sciences),
  *   PaNOSC (photon and neutron science),
  *   SSHOC (social science and humanities).

Поменути пројекти окупљају низ од преко 70 истраживачких инфраструктура (RIs) које обухвата ESFRI и који раде на управљању FAIR података и повезивању корисничких заједница са EOSC.

С поштовањем Вас упућујемо ка ближим информацијама и могућностима директне пријаве:

On behalf of the OSCARS project<https://oscars-project.eu/>, it is
announced that on March 15 2024 is officially launched the OSCARS 1st Open Call for Open Science projects and services.

More details are announcement here -
https://www.oscars-project.eu/news/oscars-launches-its-1st-open-call-open-science-projects-and-services<https://www.oscars-project.eu/news/oscars-launches-its-1st-open-call-open-science-projects-and-services>
- to the community of RIs / researchers in the country through the channels
available to the NCP, and sharing the related posts on
X<https://twitter.com/oscars_eu/status/1768630517220397337> and
Linkedin<https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7174396457297330177>