Навигација

Архива вести

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИСТУПНОМ ПРЕДАВАЊУ АХ-2

Опште вести

Приступно предавање за кандидата који се пријавиo на конкурс за избор једног ванредног професора за ужу научну област Аналитичка хемија, са темом „Валидација метода у аналитичкој хемији“, одржаће се у петак 09.06.2017. у 11 часова у учионици 248 (ТМФ, ...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИСТУПНОМ ПРЕДАВАЊУ ОХ

Опште вести
Приступно предавање за кандидата који се пријавиo на конкурс за избор једног доцента за ужу научну област Органска хемија, са темом „QSAR: рационалан приступ у дизајнирању лекова“, одржаће се у четвртак 01.06.2017. у 13:30 часова у учионици Катедре за органску хемију.  Кандидат који је позван да одржи предавање: Др Немања Тришовић.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИСТУПНОМ ПРЕДАВАЊУ АХ

Опште вести

Приступно предавање за кандидата који се пријавиo на конкурс за избор једног ванредног професора за ужу научну област Аналитичка хемија, са темом „Валидација метода у аналитичкој хемији“, одржаће се у петак 02.06.2017. у 11 часова у учионици 248 (ТМФ, 2. спрат). Кандидат који је позван да одржи предавање: Др Антоније Оњиа.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИСТУПНОМ ПРЕДАВАЊУ ОХТ

Опште вести

Приступно предавање за кандидата који се пријавиo на конкурс за избор једног доцента за ужу научну област Хемијско инжењерство, са темом „Процеси добијања конвенционалних и алтернативних дизел горива у савременим рафинеријама“, одржаће се у понедељак 29.05.2017. у 11 часова у Свечаној сали ТМФ-а. Кандидат који је позван да одржи предавање: Др Сандра Глишић.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИСТУПНОМ ПРЕДАВАЊУ ИЗЖС

Опште вести

Приступно предавање за кандидата који се пријавиo на конкурс за избор једног доцента за ужу научну област Инжењерство заштите животне средине, са темом „Реоксигенација и биланс кисеоника у водама“, одржаће се у петак 02.06.2017. у 10 часова у Сали 001 ТМФ. Кандидат који је позван да одржи предавање: Др Владимир Павићевић.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИСТУПНОМ ПРЕДАВАЊУ С

Опште вести

Приступно предавање за кандидате који су се пријавили на конкурс за избор једног доцента или ванредног професора за ужу научну област Социологија, са темом „Ново класно структурирање у Србији“ одржаће се у четвртак 01.06.2017. у 11 часова у Учионици 7 . Кандидат који је позван да одржи предавање: Др Сузана Игњатовић.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИСТУПНОМ ПРЕДАВАЊУ MA

Опште вести

Приступно предавање за кандидата који се пријавиo на конкурс за избор једног доцента за ужу научну област Математика, са темом „Теорија чворова“, одржаће се у уторак 30.05.2017. у 11 часова у Свечаној сали ТМФ-а. Кандидат који је позван да одржи предавање: Др Ана Зекић.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИСТУПНОМ ПРЕДАВАЊУ ИМ

Опште вести

Приступно предавање за кандидата који се пријавиo на конкурс за избор једног доцента за ужу научну област Инжењерство материјала, са темом „Приказ прирубног споја посуде под притиском и формирање деформационог дијаграма“, одржаће се у понедељак 29.05.2017. у 15 часова у Кабинету за ОТН. Кандидат који је позван да одржи предавање: Др Бојан Међо.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИСТУПНОМ ПРЕДАВАЊУ ХИ

Опште вести

Приступно предавање за кандидате који су се пријавили на конкурс за избор 2 доцента за ужу научну област Хемијско инжењерство, са темом „Струјање флуида у пакованом и флуидизованом слоју честица“, одржаће се у четвртак 25. маја 2017. године у Свечаној сали ТМФ-а са почетком у 14 часова. Редослед кандидата је:

1. Даница Брзић у 14 часова

2. Радојица Пешић у 15 часова.