Навигација

Коначне ранг листе за упис на докторске академскe студијe - трећи конкурсни рок

Вести о упису

Коначне ранг листе кандидата за докторске академске студије у школској 2022/2023. години можете преузети овде.

Упис кандидата ће се обавити у уторак 21.11. у 11 часова на основу позиције на коначним ранг листама по студијским програмима за кандидате који су конкурисали на студијске програме Хемијско инжењерство и Инжењерство заштите животне средине (студије на енлеском језику).

Кандидати су у обавези да донесу следећу документацију коју су у електронској форми предали током пријаве на конкурс:

 1. пријавни лист (потписан),
 2. доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс,
 3. потписану изјаву којом овлашћују Факултет и Универзитет да лични подаци могу да буду унети у електронску базу,
 4. потписану изјаву да нису били на буџету на нивоу студија на који конкуришу (у случају да су претходни ниво студија завршили пре 2021/2022. године),
 5. доказе о објављеним научним радовима.

Кандидати су такође у обавези да доставе:

 1. оверене фотокопије диплома или уверења о завршеним студијама на претходним нивоима студија,
 2. оверене фотокопије додатака дипломе или уверења о положеним испитима и потврда о средњој оцени са претходних нивоа,
 3. један образац ШВ-20,
 4. индекс,
 5. две фотографије формата 4,5 x 3,5 cm,
 6. доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере - 100,00 динара на рачун 840-1441666-69, позив на број 80200, сврха уплате: за Центар за развој каријере, прималац: ТМФ Београд, Карнегијева 4
 7. доказ о уплати осигурања - 500,00 динара на рачун 840-1441666-69, позив на број 300, сврха уплате: осигурање студената, прималац: ТМФ Београд, Карнегијева 4   
 8. доказ о уплати прве рате школарине за студенте који плаћају школарину (самофинансирајуће студенте) на рачун 840-1441666-69, позив на број 62400, сврха уплате: прва рата школарине, прималац: ТМФ Београд, Карнегијева 4 - кандидати који су запослени на ТМФ или ИЦ ТМФ, као и стипендисти Министарства просвете, науке и технолошког развоја доносе фотокопију Уговора о раду, ради умањења износа школарине
 9. кандидати који имају страну високошколску исправу предају и Решење о признавању високошколске исправе.

Годишња школарина за студијске програме на српском језику износи 114.000,00 динара, односно 76.000,00 динара за студенте који плаћају умањени износ школарине. Школарина се може платити у једнократном износу приликом уписа или у 4 једнаке рате. Годишња школарина за студијске програме на енглеском језику износи 10.000 евра, у динарској противвредности на дан уплате.

Моле се кандидати да на време набаве неопходни ШВ-20 образац и индекс. Кандидати не морају лично да предају документа за упис.

Сви уписани кандидати добиће студентске налоге на веб порталу за студенте најкасније до 25. новембра, а у обавези су да до 2. децембра пријаве предмете које желе да слушају преко својих налога. Списак пријављених предмета преузет са студентског портала и потписан од стране предложеног ментора неопходно је у штампаној верзији накнадно доставити студентској служби при преузимању индекса.