Навигација

Фондација „Доцент др Милена Далмација”

Опште вестиСтудентске вести

Фондација Доцент др Милена Далмација” доделила специјално признање дисертацији урађеној на Технолошко-металуршком факултету

Управни одбор Фондације „Доцент др Милена Далмација” је на XXII редовној седници одржаној 20. 10. 2023. године доделио новчану награду и специјално признање „Доцент др Милена Далмација” др Бојани Симовић, научном сараднику Института за мултидисциплинарна истраживања, за докторску дисертацију урађену и одбрањену на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду под менторством др Александре Дапчевић, ванредног професора. Све дисертације су биле бодоване према категоријама: актуелност и значај теме, садржај и структура рада, повезаност предмета рада са савременим истраживањима у области заштите животне средине, примењена методологија, научни допринос, просечна оцена током студирања.

Дисертација под називом „Синтеза и карактеризација наноструктурних материјала на бази цинк-оксида, титан-диоксида и церијум-диоксида за примену у фотокатализи“, је, по мишљењу Управног одбора Фондације дала велики научни допринос из области заштите животне средине. Оригиналност награђене докторске дисертације огледа се у добијању изузетно ефикасних фотокатализатора нанометарских димензија за разградњу токсичних и канцерогених боја, којима су значајно оптерећене отпадне воде текстилне индустрије.