Навигација

Обавештење о упису зимског семестра - основне академске студије

Студентске вести

Упис зимског семестра за студенте основних академских студија, који су факултет уписали пре школске 2023/2024. године, обавиће се у три корака:

 1. Пријава предмета за слушање преко веб портала за студенте
 2. Заказивање термина за упис у студентској служби
 3. Долазак са неопходном документацијом у заказном термину

1. Пријава предмета за слушање

Студенти ће имати могућност да у периоду од 22. септембра до 28. септембра преко својих налога на веб порталу за студенте изврше пријаву предмета које желе да слушају у зимском семестру. Да би студент могао да пријави предмете за слушање, неопходно је да нема отворених пријава испита предмета из зимског семестра. У случају проблема са отвореним пријавама, а након завршетка Октобар 2 испитног рока, студенти се могу обратити својим предметним професорима и замолити их да врате испитне пријаве у студентску службу.

Веб портал неће дозволити пријаву предмета за које није испуњена условљеност. Максимални број бодова које студенти могу да пријаве по семестру износи 45 ЕСПБ.

Буџетски студенти имају право да пријаве 60 ЕСПБ бодова у школској години, при чему се сваки бод преко 60 ЕСПБ плаћа по цени од 1.250,00 динара, а школарина се обрачунава након пријаве предмета у летњем семестру, због чега је неопходно да ови студенти воде рачуна унапред о броју бодова које пријављују.

Самофинансирајући студенти плаћају укупан број бодова које су пријавили у семестру по цени од 1.250,00 динара.

Препорука студентима је да не пријављују већи број ЕСПБ бодова од 30 по семестру, јер ће, у случају да не положе пријављене предмете, морати да плате слушање истих и у наредној школској години.

Предрачун школарине биће формиран након завршетка поступка уписа, а прва рата школарине доспева 20. октобра.

По окончању поступка пријаве, неопходно је да студент одштампа списак предмета које је пријавио преко налога на веб порталу, што може извршити командом Ctrl+P или направити скриншот са телефона који ће потом одштампати.

2. Заказивање термина за упис

Након пријаве предмета за слушање, неопходно је да студент закаже термин у коме ће доћи да преда документацију у студентској служби. Заказивање термина могуће је извршити искључиво преко електронске форме. Након заказивања термина, на адресу електронске поште коју је студент навео у оквиру електронске форме биће послата потврда о заказном термину.

Упис студената обавиће се у студентској служби у периоду од 25. септембра до 29. септембра (у 12 часова), а расположиви термини биће означени на електронској форми преко које се врши заказивање.

Неопходно је да студенти пажљиво евидентирају своје податке у електронској форми и изаберу тачно један термин у којем сигурно могу да дођу да предају документацију. Вишеструке пријаве преко форме неће бити узимане у обзир и биће брисане. Приликом доласка студенти ће морати да покажу потврду о заказаном термину (одштампати мејл или показати мејл на телефону).

3. Долазак са неопходном документацијом

Студенти који су заказали термин доласка у студентску службу треба да припреме следећу документацију:

 • индекс са свим уписаним оценама положених предмета,
 • један попуњен пријавни лист ШВ20 (и ажуриран електронски ШВ20 образац),
 • одштампани списак пријављених предмета за слушање током зимског семестра (са веб портала),
 • доказ о уплати од 100,00 динара на текући рачун Факултета 840-1441666-69, позив на број 80200, односно 1500,00 динара за самофинансирајуће студенте, сврха уплате: за Центар за развој каријере,
 • доказ о уплати од 500,00 динара на текући рачун Факултета 840-1441666-69, позив на број 80200, сврха уплате: Осигурање студената,
 • уговор о студирању (набавља се у скриптарници),
 • потврда из библиотеке.

Како би се избегле гужве неопходно је да студенти са припремљеном документацијом дођу у заказном термину без кашњења.

У случају да студенти нису у могућности да се лично упишу, неопходно је код нотара овере овлашћење којим другом лицу омогућавају да изврши поступак упис у заказаном термину. Пример овлашћења може се преузети овде и неопходно је попунити га личним подацима. Друга лица неће моћи да изврше упис уколико се у заказаном термину не појаве са овереним овлашћењем.

Подношење молби студентској служби:

Пријава предмета за слушање неће бити могућа без подношења додатне молбе у следећим случајевима:

 1. Студенти који желе да промене студијски програм морају пре пријаве предмета за слушање да поднесу молбу студентској служби. Уз молбу прилажу и доказ о уплати од 5.000,00 динара на текући рачун Факултета 840-1441666-69, позив на број 80200, сврха уплате: молба за промену студијског програма. Молба се подноси у студентској служби (соба број 6) радним данима од 11 до 13 часова у периоду од 18. до 21. септембра. Образац молбе може се купити у скриптарници Факултета. У случају да молба буде одобрена, студентска служба ће 22. септембра у информационом систему ажурирати студијски програм и омогућити пријаву предмета са другог студијског програма. Студенти након промене студијског програма прате претходно наведене кораке да би реализовали упис.
 2. Студенти којима истиче законски предвиђен рок за завршетак студија од 8 година, подносе молбу за продужетак рока за завршетак студија до истека троструког броја школских година потребних за реализацију уписаног студијског програма. Студенти уз молбу прилажу и доказ о уплати од 5.000,00 динара на текући рачун Факултета 840-1441666-69, позив на број 80200, сврха уплате: молба за продужетак рока за завршетак студија. Молба се подноси у студентској служби (соба број 6) при доласку у заказаном термину. Образац молбе може се узети у скриптарници Факултета. 
 3. Реуписани и поново уписани студенти којима истиче законски предвиђен рок за завршетак студија, подносе молбу за продужетак рока за завршетак студија до истека троструког броја школских година потребних за реализацију уписаног студијског програма. Студенти уз молбу прилажу и доказ о уплати од 5.000,00 динара на текући рачун Факултета 840-1441666-69, позив на број 80200, сврха уплате: молба за продужетак рока за завршетак студија. Молба се подноси у студентској служби (соба број 6) при доласку у заказаном термину. Образац молбе може се узети у скриптарници Факултета. 
 4. Студенти који желе да пријаве предмете за које нису испуњени предвиђени услови морају да поднесу молбу студентском парламенту. Молбе се могу поднети студентском парламенту од 26. септембра до 28. септембра. Образац молбе може се узети у скриптарници Факултета. У случају да молба буде одобрена, додатни предмети ће бити пријављени након завршетка уписа свих студената, док остале предмете пријављују сами и реализују упис у складу са претходно наведеним корацима.

Сва питања у вези са уписом слати на адресу studentska@tmf.bg.ac.rs.