Навигација

Обавештење о терминима уписа на основне академске студије и неопходној документацији - трећи уписни рок

Вести о упису

Упис на основне академске студије на студијске програме на Технолошко-металуршком факултету у трећем уписном року обавиће се у понедељак 25. септембра у 9 часова у Студентској служби Факултета.

Ако кандидат који је остварио право на упис не дође на време са свом неопходном документацијом, сматраће се да је одустао од уписа на факултет. Факултет ће уместо њега уписати другог кандидата према редоследу на коначној ранг листи одговарајућег студијског програма. Због тога је неопходно да сви кандидати дођу у Студентску службу факултета тачно у предвиђено време и са документацијом која је припремљена у складу са следећим упутством.

За упис су неопходна документа:

  • оверене фотокопије сведочанства сва четири разреда средње школе као и сведочанство о завршном испиту (оригинали се не достављају; ако су оверене копије достављене приликом пријаве на конкурс, није неопходно поново их доставити)
  • извод из матичне књиге рођених (само за стране држављане)
  • један попуњен образац ШВ-20 (тачке 2-6 попунити идентично као у примеру, а преостале тачке попунити личним подацима, изузев броја индекса, студијског програма и начина финансирања)
  • индекс са заштитном фолијом (попунити као што је наведено у примеру)
  • две фотографије (3,5 x 4,5 cm) - једну залепити на ШВ-20 образац и једну на предвиђено поље у индексу (не лепити заштитну фолију)
  • доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере - 100,00 динара за буџетске, односно 1500,00 динара за самофинансирајуће студенте на рачун 840-1441666-69, позив на број 80200, сврха уплате: за Центар за развој каријере, прималац: ТМФ Београд, Карнегијева 4
  • доказ о уплати осигурања - 500,00 динара на рачун 840-1441666-69, позив на број 80200, сврха уплате: осигурање студената, прималац: ТМФ Београд, Карнегијева 4
  • попуњен анкетни лист за изборне предмете из зимског семестра
  • потписано обавештење о забрани сексуалног узнемиравања
  • доказ о уплати прве рате школарине (од шест) за студенте који се први пут уписују и плаћају школарину (самофинансирајуће студенте) - 12.500,00 динара за држављане Србије, односно, 400 еура у динарској противвредности за стране држављане на рачун 840-1441666-69, позив на број 80200, сврха уплате: прва рата школарине, прималац: ТМФ Београд, Карнегијева 4.

Молимо кандидате да на време набаве неопходни ШВ-20 образац и индекс (могу се набавити у скриптарници у малој згради Факултета) и попуне их према упутствима која су дата у примерима изнад. Својеручни потпис је обавезан на оба документа. Кандидати не морају лично да предају документа за упис. Радно време скриптарнице ће у понедељак бити од 8:00 часова до завршетка уписа.