Навигација

Eрaсмус+ КA 131 Отворен нови конкурс индивидуалне мобилности студената

Студентске вести

Уважене колегинице и колеге,

користимо ову прилику да Вас обавестимо да ћe позив за пријављивање за реализацију индивидуалне мобилности студената у оквиру Кључне акције 131 Еразмус+ програма мобилности бити отворен 20.07.2023. године. Пријаве се као и до сада врше искључиво преко онлајн платформе Универзитета у Београду MobiON (https://mobion.bg.ac.rs/).

У оквиру Кључне акције 131 (мобилност у земљама ЕУ и Исланду, Лихтенштајну, Норвешкој, Северној Македонији и Турској) и тренутно отворених позива, студенти Универзитета у Београду могу да конкуришу за реализацију следећих типова мобилности:

- Буџет из 2022. године свака чланица може искористити до 31. јула 2024. године, за реализацију мобилности студената у сврху студирања, студентске праксе, краткорочне програме за студенте докторских студија и комбиноване интензивне програме (BIP).

 Инфомарције о буџету одобреном у 2022. години за сваку чланицу могу се наћи на платформи Мобион, у оквиру корисничког налога ЕСПБ координатора чланице. Узимајући у обзир да ја ово, према тренутно расположивим информацијама, последњи позив за пријаву за реализацију мобилности студената у сврху студирања из буџета за 2022. годину, охрабрујемо све заинтересоване студенте да се пријаве на отворене позиве, а ЕСПБ координаторе да их рангирају, јер ће у складу са одзивом кандидата и расположивим буџетом, свакако доћи до прерасподеле средстава на све факултете, чланице Универзитета.

 С обзиром на горенаведено, молимо Вас да узмете у обзир то да је Универзитет уговорио сарадњу са већим бројем страних партнера за које су УБ, односно његове чланице, изразиле заинтересованост за сарадњу, што значи да ће број уговорених партнерстава превазићи одобрен буџет по чланицама. Рангирањем и номинацијом кандидата који су се пријавили за мобилност током отворених позива, чланице УБ су те које одлучују о томе на које, од уговорених партнерских универзитета ће утрошити средства која су им у датом моменту на располагању.

Додатно, студенти и запослени се могу пријавити за реализацију мобилносту у оквиру сарадње са партнерским универзитетима у оквиру Circle U. универзитетске алијансе.  Ове мобилности се такође реализују у оквиру програма Еразмус+, за шта постоје посебно опредељена средства у оквиру буџета, али и краћи рокови за пријаву за неке од партнера у оквиру Алијансе због специфичних услова које су поставили сами партнери.

Рок за пријаву за индивидуалне мобилности у оквиру у оквиру Кључне акције 131 Еразмус+ програма истиче 20. септембра у 14:00 часова.

 

Имајући ово у виду, најљубазније молимо све надлежне службе факултета Универзитета у Београду да у складу са интерним процедурама и комуникационим каналима благовремено обавесте заинтересоване студенте о отвореном позиву, а ЕСПБ координаторе да стриктно поштују рокове за евалуацију и рангирање пристиглих пријава.  

Напомињемо да мобилности неће моћи да се реализују док се конкурси за пријаву не затворе, а ЕСПБ координатори не номинују све пријављене кандидате који испуњавају услове конкурса.

Преглед мобилности за које су отворени позиви за пријаву можете пронаћи на следећем линкуhttps://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/open-calls .

Листа отворених позива није коначна, јер је објављивање позива за пријаву за мобилност условљено потписивањем Интер-институционалног споразума са иностраним партнерима. Сходно томе, листа партнера ће бити редовно ажурирана, а самим тим и позиви за пријаву за мобилност у наредним роковима.

За сва евентуална питања и недоумице, молимо Вас да контактирате Еразмус+ тим Универзитета у Београду (https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/contact) .

 С поштовањем,

Еразмус+ тим Универзитета у Београду

Контакт особа за реализацију мобилности на ТМФ је проф. Ивона Радовић (ivonag@tmf.bg.ac.rs).